Top 30 smartphones med bedste mobilantenne

Teleselskaberne får ofte skylden for dårlig mobildækning og langsomt internet på mobilen, men teleselskaberne er ofte helt uden skyld. I rigtig mange tilfælde skyldes dårlig mobildækning og langsomt internet, at mobiltelefonens antenne ganske enkelt er elendig.

Mobilproducenterne ofrer ofte en god mobilantenne til fordel for et smalt og lækkert design. Antennekvaliteten er heller ikke noget mobilproducenterne er pålagt at oplyse forbrugerne om.

Det er tilsyneladende en gratis omgang at udstyre mobiltelefonerne med dårlige antenner, men Professor Gert Frølund på Aalborg Universitet, har påvist en klar sammenhæng mellem mobiltelefonernes mobilstråling og telefonernes antennekvalitet. Jo højere SAR-værdi, des dårligere mobilantenne.

I min bedømmelse af mobiltelefonernes antenner har jeg derfor anvendt telefonernes SAR-værdier. Jo lavere SAR-værdi, des bedre er mobilantennen (Værdien for antennekvalitet er den reciprokke værdi af mobilens SAR-værdi). Jo højere værdi for antennekvalitet, des bedre er antennen i mobiltelefonen.

Steen Jørgensen, Mobilekspert på Mobil.nu

Angiv dine kvalitetskrav og find bedste mobil for dig