Fogedforbud: 3 skal stoppe for adgang til kontroversiel musiktjeneste

Fogedretten på Frederiksberg har nu afsagt kendelse i en sag, hvor teleselskabet 3 blev pålagt at forbyde sine kunder adgang til den kontroversielle musiktjeneste Grooveshark.

Fogedforbud: 3 skal stoppe for adgang til kontroversiel musiktjeneste

Som udbyder af internet medvirker 3 til de krænkelser, som streaming-tjenesten Grooveshark er anklaget for at foretage. Det mener RettighedsAlliancen, som derfor er gået rettens vej for at forbyde 3 at give deres brugere adgang til Grooveshark.

Fogedretten på Frederiksberg gav Rettighedsalliancen medhold i, Grooveshark i vidt omfang krænker ophavsrettigheder, og at teleselskabet 3 som udbyder af internet medvirker hertil.

På baggrund af bestemmelser i infosoc-direktivet, der er implementeret i dansk ret, e-handelsloven og retsplejelovens bestemmelser, var der herefter grundlag for at nedlægge fogedforbud over for teleselskabet 3, således at selskabet forbydes at formidle adgang for sine kunder til Grooveshark.

Fogedretten lagde vægt på, at 3s kunder selv overtræder ophavsretslovens regler, når de streamer musik i 3s netværk, og derfor ikke kan rette noget erstatningskrav mod 3, hvis adgangen til Gooveshark lukkes.

3 gjorde under sagen gældende, at i hvert fald dele af indholdet på Grooveshark må antages at være lovligt, idet kunstnere og pladeselskaber selv kan uploade sin musik til hjemmesiden. Et fogedforbud vil derfor være uproportionelt og udgøre censur af lovligt indhold.

Fogedforbudsbegæringen var rettet mod teleselskabet 3 som tilfældigt teleselskab i Danmark, idet det er Rettighedsalliancens håb, at andre teleselskaber vil følge fogedrettens kendelse, hvis 3 pålægges at forbyde sine kunder adgang til Grooveshark.

RettighedsAlliancen skulle angiveligt have forsøgt i 2011 at komme i dialog med bagmændene bag hjemmesiden med henblik på at indgå licensaftaler eller nedtagelse af de musikfiler, der krænker rekvirenternes rettigheder. Denne dialog førte ikke til et tilfredsstillende resultat for rekvirenterne.