Apple offentliggør høretest: Mange udsættes for for meget støj

I følge en ny undersøgelse af Apple om folks hørelse, konkluderes det, at alt for mange udsættes for for meget støj ift. WHOs råd.

Apple offentliggør høretest: Mange udsættes for for meget støj

Tilbage i 2019 lancerede Apple Research-appen. Den var selskabets daværende seneste tiltag i at tage brugernes helbred mere alvorlig. Den bygger på data indsamlet fra iPhone og Apple Watch. Til at begynde med inkluderede den fire undersøgelsesområder – hjertet, kvinders helbred, bevægelse og hørelse.

Høretelefoner markant årsag til permanent nedsat hørelse

Nu er der kommet resultater fra den sidstnævnte undersøgelse, udført sammen med University of Michigan School og Public Health. Nedsat hørelse er et problem, Apple har arbejdet på at håndtere, ikke mindst med tanke på deres stadig større engagement på markedet for høretelefoner.

Høretelefoner er, som bekendt, en almindelig årsag til permanent nedsat hørelse og det i stigende grad i takt med, at populariteten er steget.

Apple har lagt aflæsning af støjniveau ind i sit styresystem, så brugeren får advarsler om høje niveauer af støj. Den information er også indbygget i sundhedsappen, hvor man både kan se høretelefonernes niveau og støjniveauet fra omgivelserne. Den sidstnævnte af de to kan også den føre til nedsat hørelsen, dog oftest i mindre grad.

Se også: Billige priser på headset

Mange udsættes mere støj end WHO anbefaler

Ifølge studier af ”tusindvis” af deltagere i USA møder en fjerdedel af dem mere støj end den daglige dosis WHO anbefaler. Og 50 procent af deltagerne har arbejdet eller arbejder i omgivelser med meget støj. Tallene er fortsat temmelig høje i en tid, hvor mange, tilmed de fleste, har ændret arbejdssted fra et kontor eller lignende til sit eget hjem.

”Selv under denne pandemi, hvor mange mennesker er hjemme, ser vi stadig 25 procent af vores deltagere, der udsættes for megen støj fra omgivelserne,” siger University of Michigan Associate Profession Rick Neitzel i forbindelse med rapporten. ”Resultaterne af undersøgelsen kan forbedre vores forståelse af potentiel skadelig udsættelse og hjælpe med at identificere måder, hvorpå folk proaktivt kan beskytte hørelsen.”

Se også: Anmeldelse af headset

25 procent klager over ringen for ørene

Ti procent af deltagerne lå over den anbefalede grænse for ugentlig høretelefonsudsættelse, mens 25 procent rapporterede om ringen for ørerne et par gange om ugen eller mere.

Se også: Nyheder om høretelefoner og hørelse