5G udsættes i flere lande – dansk professor afviser strålingsfare

Byer eller regioner i flere vestlige lande sætter udrulningen af 5G på standby pga. frygt for mobilstråling. Dansk professor mener frygten er ubegrundet.

5G udsættes i flere lande – dansk professor afviser strålingsfare

I takt med at flere og flere lande så småt begynder at rulle 5G ud, vokser antallet af historier om folk, der er imod 5G. Folk er typisk imod 5G af frygt for, at 5G udgør en sikkerhedsmæssig risiko på grund af stråling. Dansk professor og overlæge ved Onkologisk Klinik på Rigshospitalet slår fast, at der ikke er datagrundlag for at drage den konklusion.

Flere og flere lande udsætter 5G-udrulning

I lande som Belgien, Schweiz, Irland, Østrig, England, Serbien, Tyskland, Italien og USA er der flere tilfælde med byer eller regioner, der har udsat udrulningen af 5G. Det gør man for at imødekomme borgernes frygt og undersøge de sikkerhedsmæssige aspekter mere til bunds.

En amerikansk tænketank som Environmental Health Trust (EHT) er en af bannerførerne mod udrulningen af 5G. De henviser for eksempel til, hvordan myndigheder rundt om i verden ikke forholder sig til, at forskning har påvist, at der er markant stigning i tilfælde af for eksempel hjerne- og hjertekræft og barnløshed. Årsagen er mobilstråling, postuleres det.

Se også: 5G telefoner i Danmark

Overlæge: Stigende tilfælde af hjernekræft har ikke noget med mobilnetværk at gøre

Cancerregistreret har registeret cancertilfælde i Danmark siden 1943 og de øvrige nordiske lande siden 50’erne. Her kan man se en let stigning i antallet af registrerede tilfælde af hjernekræft gennem årene. Der er dog ikke datagrundlag til at konkludere, at det har noget med etableringen af mobilnetværket at gøre. 

Christoffer Johansen er professor og overlæge ved Onkologisk Klinik på Rigshospitalet og forsker ved Kræftens Bekæmpelses Center for Kræftforskning. Desuden er han rådgiver for Sundhedsstyrelsen i spørgsmål om magnetfelter og helbred og har deltaget i ny forskning sammen med en række internationale kolleger. Han forklarer, at sundhedsvæsenet generelt er blevet bedre til at opfange tilfælde af tumortilfælde i hjernen. Der kommer ganske enkelt bedre og bedre diagnostiske værktøjer til dette. Det kan forklare den stigning, der har været gennem årene.

Samtidig slår han også fast, at den stigning, der har været, er forekommet i blandt de ældre medborgere. “Det er samtidig vigtigt at være opmærksom på, at det ikke er det absolutte antal tilfælde, der viser en udvikling over tid, men forholdet mellem antal tilfælde og eksempelvis 100.000 borgere i en given aldersgruppe “, forklarer Christoffer Johansen.

“2G, 3G og 4G har ikke kunnet bevises at være årsag til kræft og 5G er ikke så markant anderledes i sin opbygning, at man kan konkludere, at 5G vil være skyld i kræft. Undersøgelser har ikke kunnet bevise, at antenner i netværk eller mobiltelefoner skulle være årsag til kræft. Kræftforekomsten burde i så fald være eksploderet, da alle borgere, stort set, anvender teknologien, men det er ikke tilfældet”.

Se også: De bedste danske netværk

Forstår skepsis over for 5G

Christoffer Johansen understreger dog, at han godt forstår, der er skepsis hos nogle, når vi taler 5G og sundhedsmæssige risici. Er ny teknologi et problem? Selvom man overholder de lovmæssige standarder, så ved man ikke, om der er konsekvenser. Også selvom 5G grundlæggende ikke er markant anderledes end 2G, 3G og 4G, som han tidligere har slået fast.

“Kommunikationsprocessen er vigtig. Mette Frederiksens håndtering af coronakrisen har været et skoleeksempel på stærk kommunikation. Statsministeren sagde i starten af nedlukningen af Danmark, at de ville begå fejl, fordi det var en ny situation, vi stod i.  Folk er usikre omkring 5G. Spørgsmålet er, hvordan teleselskaber og myndigheder skal kommunikere omkring dette emne”, lyder det fra Christoffer Johansen.

Se også: Mobiltelefoner med lav mobilstråling

Teleselskaber og myndigheder har gjort det bedste de kunne

Han ønsker ikke at kommentere på, hvorvidt de danske teleselskaber og myndigheder har gjort nok for at adressere den usikkerhed, der er omkring de sundhedsmæssige aspekter ved 5G. Det vil den danske teleanalytiker John Strand til gengæld gerne.

Han mener, at teleselskaberne og myndighederne har gjort alt de kunne for at oplyse om sikkerheden ved at rulle 5G ud. Han henviser også til, at Kræftens Bekæmpelses grundige undersøgelser af mobilstråling ikke har kunnet slå fast skulle udgøre en fare for mennesker.

“Så siger folk, at Kræftens Bekæmpelse er i lommerne på teleselskaberne. Men hvor er vi så henne?”, spørger Strand retorisk.

“Ud over det, så er der lavet et hav af undersøgelser andre steder i verden og når man summerer alle de undersøgelser op, så er konklusionerne ret klare. Det har ikke været muligt at måle eller se at der skulle være en fare for borgerne”, forklarer John Strand.

Blandt andet påviser en stor undersøgelse af 5G-stråling i England, at strålingsniveauet ligger 200 gange under den anbefalede maksimal-værdi.

Se også: Uafhængig forskningsenhed: 5G udgør ingen trussel mod mennesker

Konspirationsteorier stammer fra Rusland

Han mener i øvrigt, at alle de konspirationsteorier, der dukker op om 5G, stammer fra Rusland, hvor internettrolde forsøger at underminere demokratiet i vesten.

“5G-kritikere spilder værdifulde ressourcer, der bliver brugt så mange penge på at undersøge sikkerheden og påvise, at der ingen risiko er. Personligt tilhører jeg dem, der mener, at vi skal tage de kendte sundhedsrisici seriøst. Lad os starte med at forbyde rygning. Efterfølgende kan vi se på alle de andre livsstilssygdomme, som rent faktisk slår folk ihjel”.

Se også: Nyheder om 5G