Præcisionslandbrug: 5G skal gøre dansk landbrug smartere

Dansk landbrug kan kobles op og gøres smartere i fremtiden med 5G - her er nogle af de muligheder, der er inden for præcisionslandbrug.

Præcisionslandbrug: 5G skal gøre dansk landbrug smartere

Præcisionslandbrug er et ny begreb, som landmændene skal lære og tage til sig, tyder alt på. Det handler om, at landbruget skal kobles mere op til internettet og levere data, så landmændene langt bedre kan optimere sit landbrug.

Det er naturligvis 5G, der er omdrejningspunktet for dette og det er TDC Net, der lige nu er i gang med at teste mulighederne sammen med forskere ved Aalborg og Aarhus Universitet. Du kan læse mere om TDC’ test af 5G i det danske landbrug på 5G-netværk.dk.

Præcisionslandbrug med 5G – her er nogle af mulighederne

Intelligente landbrugsmaskiner

Ved hjælp af sensorer på landbrugsmaskinen indhentes data om jordforhold, fugtighed, ukrudt, temperatur mm. Data bearbejdes ved hjælp af kunstig intelligens, der informerer maskinen om, hvordan den mest optimalt bør behandle afgrøden.

Processen foregår i realtid og uden menneskelig indblanding, så hver del af afgrøden behandles optimalt i forhold til produktivitet og ressourceforbrug.

Sprøjtning af afgrøder via autonome droner

Avancerede droner koblet til 5G-netværket scanner markerne for ukrudt via sensorer. Kunstig intelligens bearbejder data og informerer dronen om hvor afgrøden skal sprøjtes og med hvor meget sprøjtemiddel. Herved anvendes pesticiderne præcist og kun efter behov.

Monitorering af dyrebestande

Særligt i lande med store dyrebestande, der bevæger sig frit over omfattende arealer, bliver der i dag brugt både tid og ressourcer på at overvåge bestanden.

5G i kombination med geolokations-services kan sende data både om dyrenes placering, deres generelle sundhedstilstand og fødeindtag retur til en central enhed for på den måde at monitorere bestanden.

Se også: Overblik til 5G abonnementer

Tracking af insektsværme

Store horder af græshopper hører heldigvis til sjældenhederne i Danmark men selv mindre grupper af insekter kan føre til beskadigede afgrøder, hvis de ikke bekæmpes hurtigt og effektivt.

Sensorer placeret i afgrøderne kan måle antal af insekter og afgrødens kvalitet i realtid. Data sendes til en central enhed, så man i realtid kan reagere på potentielt skadelige insekter i afgrøder og jord.

Se også: Nyheder om 5G