29. marts bliver Orange til Telia

Telia Mobile og Orange smelter nu for alvor sammen til ét mobilselskab. Den 29. marts bliver alle Orange-kunder til Telia-kunder

29. marts bliver Orange til Telia

Den dag bliver Orange-butikkerne til Telia-butikker. Samtidig styrker Telia sin position på mobilmarkedet ved at give sine mobilkunder særlige fordele, herunder 24 timers kundeservice.

Med købet af Orange i Danmark har Telia skabt et nyt og stærkt mobilselskab på det danske mar-ked. Nu er tiden kommet, hvor det nye mobilselskab for alvor træder i karakter i forhold til både privat- og erhvervsmarkedet.

– Med det endelige skift fra Orange til Telia er vi nået til en milepæl i sammenlægningen af de to selskaber. Tilbage står et nyt og stærkere mobilselskab med en størrelse og en udviklingskraft, som gør det muligt for os i endnu højere grad at imødekomme virksomhedernes behov for enkle og velfungerende kommunikationsløsninger siger Jesper Brøckner, der er administerende direktør i Telia Mobile. Samtidig kan vi på privatmarkedet – blandt andet via vores nye store kundebase – tilpasse vores privatprodukter endnu bedre til specifikke målgrupper.

I dagene op til den 29. marts bliver alle Orange- og Telia-kunder orienteret direkte per brev om sammensmeltningen af de to selskaber, samtidig med, at der vil køre en omfattende reklamekampagne med budskabet "Orange bli’r til Telia". Den skal øge kendskabet til det nye Telia Mobile mest muligt.

– Vi har desuden en række tiltag i støbeskeen, som vil styrke vores profil i forhold til de øvrige mo-bilselskaber og skabe fordele for Telias mobilkunder. Blandt andet bliver vi Danmarks eneste mobil-selskab med 24 timers kundeservice. Hertil kommer, at vi arbejder intenst med at øge værdien for vores kunder gennem kommende introduktioner af EDGE og HomeRun (WLAN). Det skal styrke vores position på markedet for mobil dataoverførsel, slutter Jesper Brøckner.

Alle Orange- og Telia-kunder kan bevare deres nuværende abonnement eller kommunikationsløs-ning og skal således ikke have ændret deres kundeforhold eller skifte SIM kort.

Fortsættelse:

Sagens videre udvikling om temaet. Redaktionen gik videre med historien. 30/11/1999 fulgte redaktionen op med artiklen; 29. marts bliver Orange til Telia – Artiklen kan læses her. Seneste nyt om tematikken finder du her.