50 procent aner ikke, at mobiltelefoner kan genbruges

Kun 3 procent af mobilbrugerne sender deres udtjente mobiltelefon til genbrug, og halvdelen af brugerne aner slet ikke, at mobiltelefoner kan genbruges. Det viser ny undersøgelse.

50 procent aner ikke, at mobiltelefoner kan genbruges

En ny undersøgelse, som Nokia står bag, viser, at et forsvindende lille antal mobilbrugere genbruger deres mobiltelefoner. Undersøgelsen er baseret på interviews med 6.500 personer i 13 forskellige lande (Finland, Tyskland, Italien, Rusland, Sverige, Storbritannien, De Forende Arabiske Emirater, USA, Nigeria, Indien, Kina, Indonesien og Brasilien).

Undersøgelsen er lavet for at give Nokia en større indsigt i forbrugeradfærd og holdninger, når det gælder genbrug og for at informere virksomhedernes genbrugsprogrammer og støtte deres bestræbelser på at øge antallet af genbrugte mobilenheder.

Og det er hårde odds, som mobilbranchen er oppe imod i bestræbelserne på at gøre mobiltelefoner "grønnere". Kun tre procent af mobilbrugerne genbruger nemlig deres mobiltelefoner. Globalt siger 74 procent af forbrugerne, at de ikke har tænkt på at genbruge deres telefon, og det er selvom, at det næsten er det samme antal, som mener, at genbrug gør en miljømæssig forskel:

-Undersøgelsen viser tydeligt, at når mobiltelefonerne ikke længere virker, bliver kun meget få af dem sendt til genbrug, forklarer Markus Terho, Direktør for Environmental Affairs, Markets fra Nokia.

-Mange ved simpelthen ikke, at de gamle ubrugte mobiltelefoner som ligger og fylder i skufferne, kan genbruges, eller hvordan man gør det, forklarer han, og tilføjer:

-Hvis alle tre milliarder mobilejere, som er på verdensplan, bare sendte en enkel enhed til genbrug, vil vi kunne spare 240.000 tons råmateriale og reducere antallet af biler på vejene med 4 millioner.

Udover de tre procent, som genbruges, bliver fire procent afleveret på lossepladsen. 44 procent af telefonerne ligger derhjemme uden at blive brugt. Nogle genbruger deres mobiler på andre måder, en fjerdedel giver deres gamle telefoner til familie eller venner og 16 procent sælger dem videre, specielt i udviklingslandene.

Globalt set svarede halvdelen af deltagerne, at de ikke var klar over, at telefoner kunne genbruges. Ifølge Markus Terho går der ingenting til spilde, hvis man bruger den bedste genbrugsteknologi.

Nokia har indsamlingssteder for ubrugte mobilenheder i 85 lande, og man kan aflevere ens gamle telefon i Nokia-butikker og i næsten 5.000 Care centres verden over. Du kan finde din nærmeste Nokia-butik ved klikke her.