7 millioner kunder til 3 i 2004

7 millioner kunder til 3 i 2004

Hutchison Whampoa Limited (HWL) har i dag offentliggjort Hutchison Gruppens årsresultatet for 2004 sammen med opdaterede kundetal for hele 3Gruppen. Kundetallene er splittet op i følgende markeder: Italien, England, Australien, Østrig og Skandinavien samt Hong Kong og Israel, der begge tilhører Hutchison Telecommunications International Limited (HTIL).

Den 30. marts udgjorde 3Gruppen og HTIL’s samlede 3G-kundebase mere end 8 millioner kunder, hvoraf mere end 1,7 millioner nye kunder kom til i første kvartal af 2005. Første kvartal 2005 fulgte op på salgssuccesen fra julen 2004, hvor salget i november nåede op på mere end 900.000 3Mobiler og i december 1.300.000.

HWL offentliggjorde også den gennemsnitlige indtægt pr. 3Kunde. Det fremgår, at forbruget ligger over gennemsnittet på alle markeder, hvilket afspejler kundebasens kvalitet og et stort forbrug af andre tjenester end tale som for eksempel indholdstjenester, MMS og videotelefoni. Målt ud fra forbruget af indholdstjenester er 3Gruppen en af de største trådløse værdiskabende serviceoperatører i verden.

Som resultat af ovenstående er 3Gruppens indtægter hurtigt steget til HK$ 15,742 million i 2004, hvilket er en femdobling af indtægterne i 2003, hvor 3 opererede i syv af årets måneder. Kundebasen vokser samtidig med, at der holdes snor i udgifterne. Derfor forventer 3Gruppen at nå sit mål om at opnå et positivt resultat på den primære drift efter kundeerhvervelsesomkostninger udregnet på månedsbasis i slutningen af 2005.

3Gruppen forventer et kontinuerligt fald i kundeerhvervelsesomkostningerne i løbet af 2005 trods øget konkurrence, efterhånden som flere selskaber lancerer 3G-services. Den gennemsnitlige erhvervelsesomkostning pr. kunde i sidste halvdel af 2004 var 271 euro sammenlignet med de 299 euro, der var det gennemsnit, HWL offentliggjorde sammen med det foreløbige resultat i august 2004. Den primære årsag til faldende omkostninger er de faldende priser på 3G-telefoner – en tendens, der afspejler det øgede antal leverandører og antallet af modeller.