Brancheforening for IP-teleselskaber på vej

Trods IP-telefoniens massive fremmarch har de danske IP-teleselskaber hidtil ikke haft en brancheforening. Men det er slut nu, hvor en af leverandørerne har taget initiativ til opstart af en fælles organisation. Uafhængig ekspert hilser initiativet velkomment.

Brancheforening for IP-teleselskaber på vej

– I takt med at der etableres stadig flere danske IP-teleselskaber, stiger behovet for en organisation, der kan varetage branchens interesser. Ikke mindst, fordi disse interesser ofte kan være i konflikt med både den øvrige telebranche og internetleverandørerne, siger adm. direktør Jørgen Weber fra IP-teleselskabet V2tel.

Derfor har han i sidste uge sendt breve ud til de mere end 30 danske IP-teleselskaber med en invitation til en indledende drøftelse af rammerne om en dansk brancheforening i august.

– På mødet kan vi drøfte, hvordan en sådan forening kan bygges op, og hvad leverandørernes reelle behov er. Vi kan også fastlægge en tidsplan for det videre forløb. Og jeg vil ikke lægge skjul på, at jeg håber på et stort fremmøde, siger Jørgen Weber.

Fælles talerør

Et selvstændigt formål med foreningen kan oplagt være at udgøre et fælles talerør i dialogen med politikere, myndigheder og andre interessenter.

– Eksempelvis kan det være en mulighed at formulere nogle fælles retningslinier over for internetudbydere og infrastruktur-leverandører, som vi IP-teleselskaber er utrolig afhængige af. En teknisk fejl hos internetudbyderne betyder jo ofte sure kunder hos os, siger Jørgen Weber.

– Med en brancheforening som fælles platform vil det også være lettere at indgå i dialog med eksempelvis IT- og Telestyrelsen eller andre relevante myndigheder om konkrete emner, som har stor betydning for netop IP- teleselskaberne, tilføjer han.

En anden mulighed kan være at sætte initiativer i gang for at ændre det halvdårlige image, som branchen desværre stadig har på grund af fortidens tekniske problemer.

– I dag har IP-teknologien overkommet de børnesygdomme, den som alle nye teknologier havde i starten. Men der er stadig fordomme om IP-telefoni, som det kan være svært for den enkelte leverandør at ændre. Her vil en brancheforening kunne gå ind og iværksætte eksempelvis større informationskampagner, hvis det skønnes nødvendigt, foreslår Jørgen Weber.

Ekspert: En rigtig god ide

Hos en af Danmarks førende eksperter i IP-telefoni, lektor Anders Fosgerau fra Danmarks Tekniske Universitet, falder tankerne om en brancheforening i god jord.

– IP-telefoniteknologien er modnet væsentlig de seneste år, så derfor lyder det som en rigtig god ide at oprette en fælles brancheforening for IP-teleselskaberne. Præcis ligesom de danske internetbutikker også i sin tid oprettede en organisation, som kunne varetage branchens interesser, da e-handel for alvor vandt indpas, vurderer Anders Fosgerau.

Opdatering:

Temaet er stadig relevant. Redaktionen kørte videre med bolden. Allerede d. 30/11/1999 fulgte vi op med fortællingen om Første UMA-system snart i Danmark – Den videre historie om temaet finder du her. Du finder seneste nyt her.