Den ledige 3G-licens til auktion

Den ledige 3G-licens til auktion

De politiske partier bag teleforliget blev i dag enige om at forberede en auktion over den ledige 3G-tilladelse, som blev tilbageleveret af Telia for godt en måned siden til IT- og Telestyrelsen.

– Vi er enige om, at auktionen skal iværksættes hurtigst muligt. Men samtidig skal grundlaget for auktionen analyseres nøje, da vi skal sikre os effektiv og lige konkurrence på 3G-markedet, siger videnskabsminister Helge Sander.

Partierne bag teleforliget – Venstre, Socialdemokraterne, Konservative, Det Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti – skal i den kommende tid blandt andet beslutte sig for, hvilken auktionsform der skal anvendes – skal der være tale om åbne eller lukkede bud?

Desuden skal en række andre forudsætninger for auktionen fastlægges. Eksempelvis hvilken mindstepris, der skal fastsættes; om eksisterende 3G-operatører, som er selskaberne 3, TDC og TeliaSonera, skal kunne byde; hvilken varighed og hvilke dækningskrav, der skal gælde for den fjerde 3G-tilladelse mv.

Vi har forgæves forsøgt at få en kommentar fra Sonofon, som blev sorteper, da Telia valgte at sende den overskydende licens tilbage til IT- og Telestyrelsen.