Flest klager over Telia

Flest klager over Telia

Telia er det teleselskab som samlet set har fået flest klager i det forgangne år. Af mere end 800.000 mobil-, fastnet-, og internetkunder har 123 klaget til Teleankenævnet.

– Selvom det således samlet set er et fåtal af vores kunder, som har fundet anledning til at klage, er statistikken ikke tilfredsstillende for hverken Telia eller vores kunder, lyder det fra Jesper Brøchner fra Telia. Vi lever af tilfredse kunder og beklager over for de kunder, som har oplevet fejl. Derfor er det vigtigt for os at pege på, at vi i det seneste år har foretaget en massiv indsats mod at undgå fejl, der går ud over vores kundeservice. Det er en indsats, der bærer frugt. Antallet af indkomne klager til Telia er således faldet væsentligt fra andet halvår 2003 til første halvår 2004.

– Hertil kommer at årsagen til mange af de fejl, som har ført til klagesager, skal findes i nogle konkrete tekniske og systemmæssige problemer, som Telia oplevede i 2003, og som nu er udbedret.

– På dette grundlag forventer vi at kunne klare os bedre i statistikken fremover, fortsætter Jespedr Brøchner. Jeg vil gerne understrege, at medarbejderne i Telias kundeservice gør et stort og flot stykke arbejde for at servicere vores kunder bedst muligt. De er jo ikke er herrer over de tekniske og systemmæssige fejl, som ligger til grund for mange af klagerne i ankenævnets statistik.

Efterfølgende nyt

Temaet døde ikke med det første redaktionelle stik. Redaktionen fulgte op på sagen. Allerede d. 30/11/1999 gik redaktionen videre med en artikel omkring Klagerekord dyr for Telia – Læs fortsættelsen her. Redaktionen har fortsat interesse for emnet. Læs seneste nyt om Telia..