Fremtiden ser lys ud for Telia

Deutsche Telekom vil fratage Telia retten til at bruge den lyserøde farve i sit logo. Men Sø- og Handelsretten har indtil videre ladt Telia fortsætte sin lyserøde tilværelse.

Fremtiden ser lys ud for Telia

Det tyske teleselskab Deutsche Telekom ønsker ikke at dele den lyserøde farve i sit logo med Telia. Derfor har tyskerne bedt Sø- og Handelsretten om at nedlægge fogedforbud mod Telias brug af farven.

Men ved en afgørelse torsdag i sidste uge afviste den danske sø- og handelsret at bremse Telias brug af farven »magenta«.

Retten afviste at nedlægge fogedforbud, fordi Telia har brugt den pågældende farve i et længere stykke tid, uden at tyskerne har reageret. Ifølge Telias juridiske afdeling begyndte man allerede i 2000 at bruge en magenta-farve.

Men den pågældende sag har ikke taget stilling til selve gyldigheden af Deutsche Telekoms varemærkeregistrering af farven. Dette spørgsmål kan først besvares ved en egentlig retssag.

Det uafklarede spørgsmål har dog fået Telia til at kontakte det europæiske patentkontor (OHIM) med henblik på at få fjernet Deutsche Telekoms varemærkeregistrering af farven.

»Hvis alle firmaer kan få retten til en farve, så får vi jo hurtigt mangel på farver,« siger Telias juridiske direktør Jens Ottosen-Støtt til IT-avisen ComON.

Sø- og Handelsrettens afvisning af fogedforbudet kan kæres inden fire uger. Deutsche Telekom overvejer i øjeblikket, om der skal kæres og om man vil føre en egentlig retssag.

Redaktionen har mere til sagen

Redaktionen følger op med den seneste udvikling om temaet. Redaktionen gik videre med historien. 30/11/1999 kørte vi et indlæg omkring Telia kombinerer mobiltelefoni og fastnet – Artiklen kan læses her. Aktuelt nyhedsstof om emnet kan du læse her..