Google: Kina, Apple og Facebook truer det frie internet

dDet frie internet står over for dets største trussel nogenside - Kina, Apple og Facebook er blandt fjenderne, forklarer Googles Sergey Brin.

Google: Kina, Apple og Facebook truer det frie internet

Hvis Facebook havde eksisteret, mens  Google blev sat i søen, havde Google ikke haft en kinamandschance for at få den succes, som de har opnået i dag.

Selve internettets grundprincipper omkring åbenhed og universiel adgang for alle, står nemlig overfor de største trusler nogensinde, siger Google-stifteren Sergey Brin i et interview med The Guardian, hvor han anklager Kina, Apple og Facebook for at vil kontrollere internettet.

Sergey Brin advarer mod de stærke krafter, der fra alle sider truer det frie internet verden over.
"Jeg er mere ængstelig end jeg tidligere har været. Det er skræmmende", siger han direkte.

Truslen kommer altså fra flere sider. Den kommer blandt andet fra regeringer, der i stigende grad vil kontrollere, hvad fok må få adgang til og kommunikere om på internettet. Brin nævner lande som Kina, Iran og Saudi Arabien som lande, der udfører censur og kontrol over internettet i en grad, at de truer internettets grundprincipper.

Brin mente ellers for nogle år tilbage, at lande umuligt ville kune kontrollere nettet på den måde, som disse lande gør i dag, men der tog han fejl, indrømmer han i interviewet.

Men han ser også truslen mod internettets åbenhed komme fra andre sider, for eksempel Apple og Facebook, som han kalder for indemurrede haver. Han anklager Apple og Facebook for at udføre for streng kontrol over, hvilke apps der må lanceres på deres platforme for derved at kunne styre informationerne.

Brin mener, at en masser informationer, som burde være tilgængelige på nettet derfor går tabt, da man ikke kan søge informationer i apps frem, når man søger efter dem på nettet. Informationerne er ganske enkelt murrede inde i appene og er derfor ikke for alle – hvilket de burde være, ifølge Brin.

Brin konkluderer, at Facebook og Apple lægger så mange besnærende bånd ud over deres øko-systemer, at de simpelthen ødelægger den innovation, som internettets grundprincipper blev bygget på.

Du kan læse hele interviewet med Sergey Brin her.

Fortsættelsen:

Tematikken er fortsat aktuel. Redaktionen gik videre med historien. 16/2/2012 stillede redaktiornen igen skarpt på tematikken med artiklen; Her er de 10 farligste internet-byer i Europa – Den videre historie om temaet finder du her. Meget er sket siden. Du kan klikke her for sidste nyt i sagen..