Køb frimærker med mobilen

Snart er det slut med at lede efter frimærker. I Tyskland kan postkunderne allerede få sendt et frimærke som sms-besked.

Køb frimærker med mobilen

Trods elektronisk post er der stadig mange, der foretrækker at sende papirbreve. Men snart bliver det måske lidt lettere. I Tyskland har postselskabet allerede startet salg af elektroniske frimærker over internet, og det næste skridt er frimærker som sms-beskeder.

De elektroniske frimærker kan både bruges til ind- og udlandsbreve uanset portostørrelsen. Konceptet er forholdsvis enkelt. Postkunden får udleveret en unik kode, som så skal påføres brevet.

Hvis man bestiller et såkaldt internet-mærke, kan man vælge mellem 100 forskellige motiver og selv printe sit frimærke med koden direkte på konvolutten eller et etiket.

Postsystemets scannere læser koden, der altså kun kan bruges én gang. Men mulighederne stopper ikke her.

Mens internet-frimærker allerede tilbydes som en kommerciel service hos Deutsche Post, er mobil-frimærker stadig på forsøgsstadiet.

Her skal man sende en sms med ordet »brev« til et bestemt nummer, og posten returnerer så en tolvcifret kode, der skal påføres brevet, mens beløbet trækkes på mobilregningen. Derefter er brevet korrekt frankeret.

I Danmark er postvæsenet ikke helt så langt endnu. På Post Danmarks kan man ganske vist bestille frimærker. Men de sendes stadig på den gammeldags måde – med posten.

Mere til sagen

Siden vi bragte denne artikel er der kommet mere til sagen. Redaktionen har bragt sagen videre. 30/11/1999 blev bolden spillet videre med artiklen; 15 milliarder mobile enheder i 2015 – Artiklen kan du læse her. Læs også seneste nyt om temaet her.