Nokia sikrer sig fuldt ejerskab af Nokia Siemens Network

Nokia køber Siemens ud af joint venture selskabet Nokia Siemens Networks og får fuld ejerskab. Det lægger pres på kassebeholdningen, men det forventes at være et godt køb på sigt.

Nokia sikrer sig fuldt ejerskab af Nokia Siemens Network

Nokia har i dag købt Siemens’ 50 procent ejerandel i joint venture selskabet Nokia Siemens Networks (NSN).

Nokia betaler 1,7 milliarder euro for ejerandelen på 50 procent, hvoraf 1,2 milliarder euro ved transaktionens afslutning og de resterende 0,5 milliarder euro forfalder til betaling ét år senere.

Nokia estimerer, at de har kassebeholdning på 3,7-4,2 milliarder euro ved udgangen af 2. kvartal 2013 – opkøbet vil alt andet lige lægge et pres på kassebeholdningen med 1,7 milliarder euro og kassebeholdningen vil efter købet være i på 2,0-2,5 milliarder euro.

Alligevel betegner Sydbank, at det er et attraktivt køb, som Nokia har lavet:

”Nokia betaler efter vores vurdering en meget attraktiv pris for at opnå fuldt ejerskab af Nokia Siemens Networks. Købet giver Nokia strategisk handlefrihed til at udvikle forretningen og fuldt ud synliggøre værdierne i Nokia Siemens Networks. Vi venter, at Nokia på et senere tidspunkt vil afhænde NSN som et samlet frasalg eller i en selvstændig børsnotering”, forklarer Sydbank i et notat.

Microsoft_ Så mange skrotter Android til fordel for Windows Phone

Sydbank forklarer videre, at Nokia fortsat er midt i en stor turn around af selskabets kerneforretning inden for mobiltelefonproduktion.

”Det giver ikke den bedste timing for et større opkøb, uden for det vi på nuværende tidspunkt betragter som kerneforretningen i Nokia. Prisen for at købe Siemens ud af NSN er dog efter vores vurdering så attraktiv, at Nokia ikke har kunnet afvise den købsmulighed. Vi forventer ikke, at Nokia vil kunne høste nogle betydelige driftmæssige synergier ved at eje 100 procent af NSN. De seneste års turn around i NSN har dog bevist, at selskabet er godt på vej mod at være en veldrevet og lønsom forretning. Med det fulde ejerskab af NSN har Nokia nu også to forretningsmæssige ben at stå på fremadrettet. Hvis det ene ben i fremtiden frasælges for at synliggøre værdierne i selskabet, kan Nokia fortsætte som selskab med det tilbageværende forretningsområde. Opkøbet betyder dermed, at det ikke længere er helt så tydeligt, hvad der er kerneforretningen i Nokia”, forklarer Sydbank.

 

Sydbank forventer dog, at opkøbet vil styrke Nokias kassebeholdning på lidt længere sigt. I 2012 bidrog NSN til Nokias samlede kassebeholdning med en positiv pengestrøm fra driftsaktiviteterne på 1,6 milliarder euro, ifølge Sydbank.