Nu er der nye fælles droneregler for Europa

Der er nu kommet nye fælles droneregler for Europa, der skal gøre det lettere at flyve med droner på tværs af EU-landene.

Nu er der nye fælles droneregler for Europa

Der er netop kommet et samlet sæt regler for droneflyvning i Europa fra The European Union Aviation Safety Agency (EASA), men som droneoperatør får man et år til at efterkomme reglerne.

 

Droneregler i Europa

Reglerne kommer egentlig i form af to regelsæt: Commission Delgated Regulation og Commission Implementing Regulation og er resultatet af lange forhandlinger. Formålet er at sørge for, at droneflyvning i Europa foregår på en sikker måde. Reglerne skal både beskytte EU-borgernes privatliv og sikkerhed, gøre det muligt at flyve relativt frit med sin drone, samt ensrette reglerne inden for EU.

Patrick Ky, chef for EASA, fortæller, at dette gør Europa til den første region i verden til at have et samlet regelsæt for droneflyvning, der skal sikre, at alt foregår på en sikker og bæredygtig måde, hvad enten der er tale om fritidsflyvning eller professionelle droner. Han mener desuden, at reglerne vil sætte ekstra gang i investeringer, innovation og vækst på området.

Se også: Hvad kan man bruge droner til?

 

Lettere at arbejde på tværs af grænserne

Et fælles regelsæt for EU betyder blandt andet, at man som droneoperatør kan arbejde på tværs af grænserne uden at behøve bekymre sig om lovgivning, der kan være anderledes på den anden side. Netop det problem har USA haft mange udfordringer med. I USA har hver enkelt stat sine egne regler for droner.

Samtidig erstatter de nye regler alle tidligere regler for droneflyvning i EU-landene. I stedet får man altså ensrettede regler, der gør det let for operatørerne at vide, hvad der er er lovligt og ikke lovligt. Så snart man som droneoperatør får sin tilladelse til at flyve, kan man flyve i hele EU, så længe man holder sig til regler, selvfølgelig. Det er altså ikke nødvendigt at søge om nye tilladelser, hvis man skal flyve andre steder. Det vil gøre det langt enklere at udvikle arbejdet med droner i Europa.

Se også: Priser på droner

 

Næste skridt: Fælles marked for droner

De nye regler dækker både det tekniske og det proceduremæssige, samt selve flyvningen. Det er for eksempel et krav, at alle droner kan identificeres individuelt, så myndigheder kan følge en bestemt drone, hvis det er nødvendigt. Droneflyvningen bliver derudover delt ind i risikobaserede kategorier: åben, specifik og certificeret.

Reglerne er som nævnt netop offentliggjort, men som operatør har man et år til at efterkomme reglerne. Alt det kan man læse mere om på EASAs hjemmeside. Næste skridt for EASA bliver at udvikle et fælles marked for droner i Europa.

Se også: Nyheder om droneregler