Telia køber Orange i Danmark

TeliaSonera har underskrevet en aftale med France Telecom om at overtage dets danske datterselskab, Orange A/S, med 605.000 mobilkunder i Danmark.

Telia køber Orange i Danmark

Ifølge en pressemeddelelse torsdag morgen vil TeliaSonera ved effektueringen af handelen kontant betale et beløb svarende til en aktivmasse (enterprise value) på EUR 600 millioner fratrukket Orange Danmarks nettogæld på effektueringstidspunktet.

Effektuering af aftalen vil ske efter godkendelse af bl.a. EU-Kommissionen og IT- og Telestyrelsen. Bestyrelsen for Orange S.A. har godkendt gennemførelsen af handelen. France Telecom S.A.-bestyrelsens strategiske komité har enstemmigt anbefalet France Telecom S.A.’s bestyrelse at foretage godkendelse af handelen. France Telecom S.A.’s bestyrelsesformand, Thierry Breton er samtidig formand for France Telecom S.A.-bestyrelsens strategiske komité. Opnåelse af godkendelse kan tage mellem 25 og 105 arbejdsdage.

Overtagelsen forventes at udløse synergier svarende til en positiv cash flow-effekt før skat på SEK 490 millioner fra og med 2006. SEK 20 millioner af dette beløb fremkommer ved et lavere investeringsbehov. Hovedparten af de SEK 470 millioner, som forventes at fremkomme ved færre omkostninger, er relaterede til lukningen af det ene af de to sammenfaldende GSM-netværk. De øvrige besparelser opnås ved kun at skulle drive ét brand, samt nedlæggelse af sammenfaldende funktioner og lokaler. Den aktuelle værdi af de forventede synergier, før implementeringsomkostninger, anslås til SEK 4.100 millioner.

De totale omkostninger i forbindelse med sammenlægningen beregnes til SEK 540 millioner, og de fremkommer først og fremmest ved udgifter til overførsel af trafik til det tilbageværende GSM-netværk, omkostninger til indledende markedsføring og overførsel af kunder (f.eks. nye SIM-kort), samt betaling af det garanterede UMTS-licensbeløb på maksimalt SEK 260 millioner. Investeringer, som følger af integrationen, beregnes til at ville udgøre cirka SEK 250 millioner. Ud over dette forventes omfattende nedskrivninger, først og fremmest i forbindelse med lukningen af det ene GSM-netværk.

Efter overtagelsen vil TeliaSonera have cirka 1,1 millioner mobilkunder i Danmark, og bliver dermed den tredjestørste danske mobiloperatør.

TeliaSonera driver for øjeblikket mobil- og fastnet-telefoni såvel som kabel-tv i Danmark. Med overtagelsen udmønter TeliaSonera sin strategi om at udvide sin danske mobilkundebase.

Efter opnåelsen af de nødvendige myndighedsgodkendelser i forbindelse med overtagelsen, er det hensigten at påbegynde sammenlægningen af TeliaSoneras og Orange A/S’ mobiloperationer i Danmark. Indtil da vil planlægningen af integrationen blive forestået af en styregruppe, ledet af Kenneth Karlberg, President TeliaSonera Norge, Danmark og Baltikum, og bestående af Jesper Brøckner, Vice President, TeliaSonera Danmark, Richard Moat, CEO, Orange A/S, samt Kjell-Ove Blom, Senior Business Advisor, TeliaSonera, som projektleder af integrationen.

Til at begynde med vil der ikke ske ændringer i eksisterende kunderelationer. De eksisterende produkter og tjenester fra begge virksomheder vil blive udbudt hver for sig under de eksisterende brands indtil i hvert fald foråret 2005. Der forventes ikke nogen betydelige sammenfald af funktioner i afdelinger med direkte kundekontakt, som f.eks. kundeservice og de 22 Orange-butikker.

Sammenlægningsplanerne vil omfatte beslutning om branding, overførsel af kunder, udbud af kundetjenester, domicil, personale samt håndtering af de sammenfaldende GSM-netværk og UMTS-licenser. Sammenfaldende personalefunktioner forventes først og fremmest inden for ledelse, administration, netværksdrift samt produktudvikling. I begyndelsen af 2005 forventes det at være fastlagt på hvilke områder, der er sammenfaldende funktioner.

Ansatte i Telia Stofa og Telia Networks bliver ikke direkte berørt af sammenlægningen, skriver selskabet i sin pressemeddelelse.

Mere om sagen

Der er udvikling i sagen. Siden vi bragte artiklen er der sket mere. Redaktionen har bragt sagen videre. Efterfølgende d. 30/11/1999 publicerede vi artiklen; Telia køber Orange i Danmark – Artiklen finder du her. De seneste nyheder om temaet kan du læse her.