Telia må punge ud

Teleankenævnet har truffet en principiel afgørelse omkring E-mailklient opsætning og utilsigtede regelmæssige dataopkald på mobiltelefonen til kundens fordel. Telia må punge ud

Telia må punge ud

Det kan være en kompliceret sag at opsætte sin E-mailklient på mobilen, og det gør det ikke lettere med ofte meget mangelfulde vejledninger om, hvordan man gør. En kunde hos Telia har således klaget over et uhørt stort forbrug, der var steget med over 100% i forhold til tidligere forbrug.

Klageren havde benyttet sig af WAP-funktion til enkeltstående opkald, men havde så utilsigtet sat funktionen til at foretage opkald med intervaller på ca. 6 minutters varighed. I perioden 1.-30. august blev der registret 6671 opkald.

Klageren blev bedt om at vente til næste faktura, og blev ikke vejledt om, at telefonen kunne være fejlopsat. Det, plus Telias dårlige vejledning omkring opsættelse af den teknisk komplicerede funktion, fik Teleankenævnet til at give klager medhold i klagen.

Telia burde for det første ikke markedsføre og sælge et produkt til forbrugerne uden at sikre, at der ikke er risiko for fejlbetjening eller utilsigtet brug af et så teknisk kompliceret produkt. Desuden burde Telia have ydet en vejledning i forbindelse med de utilsigtede opkald efter de modtog klagen. Det gjorde de ikke, men fastholdte i stedet kravet om fuld betaling for ydelsen. I stedet får Telia nu en lang næse, og skal kreditere det opkrævede beløb samt påløbne rykkergebyrer.

Fortsættelsen:

Siden vi bragte artiklen er der kommet nyt i sagen. Redaktionen gik videre med sagen. 30/11/1999 gik vi et spadestik dybere og bragte en artikel omkring Telia må punge ud – Du finder den her. Se også seneste nyt om emnet ved at trykke her..