Undersøgelse: 5G er ikke farligt for mennesker

En større engelsk undersøgelse af stråling fra 5G-master viser, at 5G-stråling ligger over 200 gange under anbefalet grænseværdi - 5G-stråling er altså ikke farligt.

Undersøgelse: 5G er ikke farligt for mennesker

En større undersøgelse fra 5G-master i England viser, at 5G ikke er farligt for mennesker, selvom 5G bruger højere frekvenser end 4G og 3G.

5G-stråling over 200 gange under grænseværdier

BBC skriver, at undersøgelsen er baseret på stråling fra 5G-master i 16 engelske byer og her slås det fast, at strålingen fra 5G-masterne er over 200 gange lavere end de grænseværdier som organisationen ICNIRP anbefaler og som vi for eksempel følger i Danmark.

Der, hvor man målte den højeste stråling, blev den målt til at være 0,039 procent af den tilladte grænseværdi. Den engelske test er udført Ofcom, der regulerer telekommunikation i Storbritannien og de har stillet måleudstyret i hovedhøjde på gaden, så det minder om en normal situation for en mobilbruger i hverdagen.

Se også: 5G telefoner i Danmark

Ingen danske tal endnu

I Danmark tester TDC 5G i Helsingør, hvor borgerne faktisk kan komme på 5G-nettet, men de har endnu intet at oplyse omkring strålingsniveauet, skriver dr.dk, men de er dog i gang med at udføre test af strålingsniveauet.

Når TDC kommer med et testresultat forventer de, at konklusionen bliver den samme som den engelske.

Se også: 5G betyder dyrere mobilabonnementer

 

Ingen påvist sammenhæng mellem mobilbrug og hjernekræft

Den internationale kræftforsknings institution IARC har gennemgået flere store anerkendte undersøgelser, som viser, at brugen af mobiltelefoner har et såkaldt ‘normalt kræftmønster’, dvs. der er ikke en øget risiko for at få kræft ved at bruge sin mobiltelefon. Alle undersøgelser ind til nu viser således, at op til 20 år brug af mobiltelefoner ikke medfører en øget risiko for at få kræft.

Når det gælder børn og risikoen for kræft på grund af mobilstråling, så skriver Kræftens Bekæmpelse, at sammenhængen mellem brugen af mobiltelefoni og risikoen for, at børn udvikler kræft i hjernen, er uafklaret.

Et samarbejde mellem de nordiske lande og Schweiz, som analyserede og undersøgte brug af mobiltelefoner, fandt dog ikke, at der var en øget risiko for kræft i hjernen knyttet til forbruget af mobiltelefoner hos børn og unge. Undersøgelsen er den første undersøgelse på verdensplan, der undersøger denne problemstilling.

Se også: Nyheder om 5G & mobilstråling

Det videre forløb i sagen

Efterfølgende kom der mere om sagen. Steen Jørgensen fastholdt sit fokus på emnet. 27/2/2020 tunede vi igen ind på emnet med artiklen om EU-forslag kan gøre det lettere at skifte batteriKlik her for den påfølgende artikel.. Emnet er absolut ikke dødt. Klik her for at læse de seneste nyheder..