EU: Webshops skal gøres mere tilgængelige for handikappede

EU har fremlagt et nyt direktiv med fokus på højere grad af tilgængelighed for handikappede i webshops og online-virksomheder.

EU: Webshops skal gøres mere tilgængelige for handikappede

EU-kommisionen har fremlagt en række nye krav til webshops og online-tjenester om mere ens tilgængelighed for handikappede eller folk med fysiske begrænsninger på tværs af EU-landene. Kravene er fremlangt for at sikre mere ens tilgængelighed på alle de tjenester og services, der kan tilgå fra en mobil, tablet og computer, for eksempel bank, billetter, musik, film, bøger – ja alle former for tjenester, der kan købes online.

Se også: Webshops med e-mærke for sikker e-handel

 

Ulige krav til tilgængelighed fjerner konkurrenceevne

Kravene er fremlagt i en rapport og årsagen til de nye krav er, at forskellene i disse krav fra land til land  i dag har negativ effekt på konkurrenceevnen og vækst som følge af de ekstra omkostninger, der er forbundet med udvikling og markedsføring af tilgængelige produkter og tjenesteydelser for hvert land.

Individuelle erhvervsdrivende og helt små virksomheder kan afskrækkes fra at starte op i udlandet, hvis kravene omkring tilgængelighed for for eksempel handikappede ikke er ens EU-landene i mellem, vurderer EU og det skal der altså gøres op med.

I dokumentet formuleres det således:

“Efterspørgslen efter tilgængelige produkter og tjenesteydelse er stor, og antallet af borgere med handicap og/eller funktionelle begrænsninger vil stige betydeligt med EU’s befolknings aldring. Et miljø, hvor produkter og tjenesteydelser er mere tilgængelige, fremmer et mere inklusivt samfund og en uafhængig tilværelse for borgere med handicap”.

Videre står der:

“Forskellene mellem de love og administrative bestemmelser vedrørende produkters og tjenesteydelsers tilgængelighed for personer med funktionsnedsættelser, herunder personer med handicap, som de forskellige medlemsstater har vedtaget, skaber barrierer for den fri bevægelighed for sådanne produkter og tjenesteydelser og fordrejer effektiv konkurrence i det indre marked. Virksomheder, navnlig små og mellemstore virksomheder (SMV’er), er i særlig grad påvirket af disse barrierer”.

Se også: Sikker e-handel – dette skal du vide

 

Kræver fælles EU-juridisk ramme

EU vurderer, at de problemer, der skyldes forskelle i de nationale lovgivninger vedrørende tilgængelighedskrav for folk med handicap kun kan løses effektivt gennem en fælles strategi på EU-plan med en sammenhængende juridisk ramme, lyder det fra EU.

Samtidig bemærker EU også, at de nye krav skal tage hensyn til de administrative byrder, det kan give særligt de helt små erhvervsdrivende. Du kan læse mere om EUs nye direktiver her.

Se også: Sikker shopping på nettet