Anonymiseret bevægelsesdata skal optimere trafikplanlægning

'Telia Crowd Insights' benytter anonymiseret bevægelsesdata fra mobilmasterne til at give indblik i, hvordan folk bevæger sig rundt i byrummet - det skal optimere byplanlægning.

Anonymiseret bevægelsesdata skal optimere trafikplanlægning

Telia har introduceret et nyt analyseredskab der med afsæt i anonymiseret bevægelsesdata fra mobilnetværket har som mål at skaffe viden om folks færden i byer og definerede områder til planlægning og udvikling af fremtidens smarte byer og transportløsninger.

Bevægelsesdata og trafikregulering

‘Telia Crowd Insights’, som værktøjet kaldes, benytter anonymiseret bevægelsesdata fra mobilmasterne til at træffe beslutninger baseret på aktuelle fakta frem for antagelser og det er et redskab for offentlige myndigheder og professionelle aktører.

Eksempelvis kan analyseredskabet give svar på en række afgørende spørgsmål, der danner fundamentet for fremtidens mere bæredygtige infrastruktur i storbyerne: Hvordan bevæger vi os rundt i byen? Hvordan ændres mønsteret henover et døgn, en uge, et år? Og hvilken effekt har ændringer i forbindelse med omlægning af busruter eller placering af nye stationer.

”Analyser af reelle bevægelsesmønstre giver en værdifuld indsigt, som kan danne grundlag for planlægning og udvikling af fremtidens samfund. Hidtil er denne type optællinger af for eksempel pendlertrafik foregået analogt gennem stikprøver og manuelle registreringer. Med Telia Crowd Insights kan vi levere meget præcise analyser af bevægelsesmønstre hurtigt og effektivt. Det er en stor gevinst, der rummer interessante perspektiver i forhold til byplanlægning, transport og bæredygtighedsindsatser”, forklarer Mortimer Liebman, salgsdirektør for Telias erhvervsforretning.

Se også: Regler for overvågning på private områder

 

Crowd Insights med tre typer analyser

Crowd Insights kan overordnet levere tre typer af analyser:

Transportmønstre: Hvordan bevæger folk sig i byen med offentlig transport? Hvor og hvornår indtræffer spidsbelastningerne – og hvordan optimeres ruter og tidsplaner med henblik på at spare tid og ressourcer?

Lokationsanalyser: Hvor mange mennesker bevæger sig gennem et specifikt område? Hvornår og med hvilken intensitet? Disse analyser kan give indsigt til for eksempel eventplanlægning eller kommercielle byudviklingsprojekter.

Menneskemængder: Hvor bevæger store mængder af mennesker sig hen i løbet af dagen? Kan vi optimere myldretidstrafikken, for eksempel gennem trafikregulering, omlægninger eller nye transportmuligheder?

Se også: Find billig mobilabonnement hos Telia

Anonymisering af data der er GDPR compliant

Servicen er baseret på anonymiseret og aggregeret data genereret af Telia Company’s mobile netværk. Der anvendes udelukkende gruppebaserede bevægelsesmønstre, og data er anonymiseret, hvilket betyder, at enkeltindivider ikke kan identificeres.

Al personlig information fjernes og Crowd Insights er naturligvis GDPR compliant, slår Telia fast i beskrivelsen af sit nye værktøj.

Se også: Nyheder om Telia

Videre om temaet

Efterfølgende fulgte redaktionen op på temaet. Steen Jørgensen kørte videre med bolden. 2/1/2020 stillede igen redaktiornen skarpt på temaet med et indlæg omkring Brevkasse: Kan mobilabonnement bruges til mobilt bredbånd?Klik her og læs artiklen.. De seneste nyheder om temaet kan du læse her.