Danske forskere vil stoppe varmetab i fjernvarmeværker med kunstig intelligens

Forskere fra universiteterne i Aalborg og Aarhus er ved at udvikle intelligent batteriløst sensorsystem for at reducere varmetab i fjernvarmeanlæg, der ellers er et kæmpe problem.

Danske forskere vil stoppe varmetab i fjernvarmeværker med kunstig intelligens

Forskere fra universiteterne i Aalborg og Aarhus er i gang med at udvikle intelligente, batteriløse sensorer, der trådløst kan kommunikere med et autonomt, sky-baseret overvågningssystem. Målet er at mindske det varmetab på 18-20 procent, der er fra varmen produceret af fjernvarmeværker i både danske og stort set alle europæiske fjernvarmesystemer.

Intelligente sensorsystem skal reducere varmetab i fjernvarmeanlæg

Det intelligente sensorsystem, der meget præcist kan overvåge fjernvarmenettet og give ny, værdifuld viden om hele systemet skal hjælpe fjernvarmeværker med at spare store udgifter til monitorering, vedligeholdelse og varmetab.

”Man har udviklet teknologier til at hjælpe med at opspore lækager i fjernvarmesystemer i årtier, men der findes stadig ikke en billig, simpel og autonom teknologi, der uden ekstern strømforsyning kan transmittere operationelle data såsom temperatur og tryk til skyen. Det er blandt andet det, vi vil udvikle med dette system, hvor vi kobler hjerneinspireret såkaldt neuromorfisk databehandling med energihøstende teknologier for at skabe et ekstremt lavenergi-system, der bygges direkte ind i fjernvarmerørene,” siger projektets leder, lektor Farshad Moradi fra Institut for Elektro- og Computerteknologi, Aarhus Universitet.

Termografering fra droner er blevet taget i brug flere steder som en måde at opspore varmetab ganske præcist. Med tusindvis af kilometer rørledninger for større byområder og manuel fotografering og gennemgang af materiale er det dog ikke en billig løsning.

Se også: Tingene internet vil ændre samfundet

Kunstig intelligens lærer at genkende vigtigt data i realtid

PipeSense, som projektet kaldes, er bygget op om ganske små sensorer, som placeres inden under isoleringsmaterialet på fjernvarmerørene og som automatisk høster energi fra omgivelserne. Sensorerne behøver derfor ikke noget batteri, når det kontinuerligt måler på en lang række forskellige parametre.

Databehandlingen foregår direkte i sensoren, hvor en kunstig intelligens lærer at genkende vigtigt data i realtid og kun videreformidle det allervigtigste:

Sensorerne transmitterer relevant information videre til centrale kommunikationshubs placeret i et LoRaWan (Long Range Wide Area Network) eller til autonome droner, der skal flyve rundt og opsnappe data i realtid.

Teknologien, der udvikles i PipeSense-projektet, skal bruges til at give ny viden til fjernvarmeværker om forholdene i og omkring fjernvarmerørene, såsom eksempelvis tryk, temperatur, flow, fugtighed og korrosion, og vil gøre det muligt for værkerne at optimere driften af ledningsnettet mod mindre varmetab og mere effektiv udnyttelse.

Se også: Priser på opkoblede AI-produkter

Lækager og varmetab er en stor udfordring i fjernvarmenettet i dag

Logstor er en global leverandør af præisolerede rørsystemer med fokus på at øge energieffektiviteten og de teknologien bag præisolerede rørsystemer og de er med i projektet. Kristian Overgaard, Innovationsdirektør ved Logstor A/S, forklarer, at lækager og varmetab er en stor udfordring i fjernvarmenettet i dag.

“Udviklingen af intelligent batteriløs sensorteknologi vil understøtte Logstors vision om et smart forsyningsnet, hvor vi med sensorinput i realtid fra nettet kan optimere driften og nedbringe energitabet betragteligt”, siger Kristian Overgaard, Innovationsdirektør ved Logstor A/S.

Kristian Overgaard forventer, at denne teknologi vil brede sig til deres eksportmarkeder.

Se også: Nyheder om kunstig intelligens og varmestyring

Mere om tematikken

Vi følger op med den seneste udvikling i sagen. Steen Jørgensen gik et skridt videre. 21/4/2021 fulgte vi op med nyheden; Huawei udvider inden for smarte biler og lancerer intelligent køresystem – Artiklen kan du læse her her. Se også seneste nyt om tematikken her..