Danske virksomheder skal blive bedre til at udnytte digitale teknologier og data

Danske virksomheder er for dårlige til at udnytte nye avancerede teknologier og big data - ellers bliver de løbet over ende, advarer Erhvervsministeriet.

Danske virksomheder skal blive bedre til at udnytte digitale teknologier og data

Danske virksomheders digitale forspring bliver mindre, konstaterer Erhvervsministeriet, selvom Danmark stadig har en digital førsteplads i Europa – den førsteplads kan vi dog sagtens miste, advares der mod, fornår det kommer til virksomhedernes brug af digitale teknologier, deler vi i år førstepladsen med de finske virksomheder.

Hvis førerpositionen skal bevares, er det vigtigt, at danske virksomheder i højere grad udnytter nyere digitale teknologier og dataanvendelse som for eksempel kunstig intelligens. Det slår Erhvervsministeriet fast i sin seneste Redegørelse om Danmarks digitale vækst.

 

Danmark er stærke på bredbånd, hjemmeside og sociale medier

Redegørelsen viser, at rammevilkårene i Danmark generelt er gode. Stort set alle boliger og virksomheder har adgang til højhastighedsbredbånd, og dansk lovgivning er bredt set blandt de mest digitaliseringsklare i Europa.

Dansk erhvervsliv anvender i høj grad digitale teknologier, særligt mere traditionelle teknologier som hjemmesider, sociale medier mv. Danskerne har relativt gode, basale digitale kompetencer, og
danskerne er trygge ved den digitale omstilling.

Inden for mere avancerede, digitale teknologier som kunstig intelligens eller arbejde med dataanalyse (Big Data) klarer danske virksomheder sig imidlertid mindre godt.

Se også: Billig mobilabonnement til erhverv

 

Danmark har problemer med avancerede teknologier og big data

Anvendelsen af Big Data varierer meget afhængig af virksomhedsstørrelse. 40 procent af de store danske virksomheder anvender Big Data, mens det kun gør sig gældende for 10 procent af de små danske virksomheder. De danske små og mellemstore virksomheder bruger dermed Big Data i mindre grad end små og mellemstore virksomheder i nogle af lande, vi normalt sammenligner os med, eksempelvis Nederlandene, Storbritannien og Finland.

Også inden for kunstig intelligens halter Danmark efter sammenlignelige lande. I perioden 2010-2018 har Danmark enten ansøgt eller fået udstedt 4 patenter pr. mio. indbyggere inden for kunstig intelligens. I Finland er tallet 10 pr. mio. indbyggere, mens Korea, som er det førende land på området har ansøgt eller fået udstedt 129 patenter.

”Den digitale udvikling går meget hurtigt, og vi står ikke så stærkt på de nyere digitale vækstområder som kunstig intelligens og Big Data. Øget brug af digital teknologi er vigtigt for Danmark, da det kan øge produktiviteten og styrke konkurrenceevnen i virksomhederne. Vi skal derfor investere mere i digitale teknologier og uddannelse i digitale færdigheder, hvis vi fortsat skal være blandt de mest velstående lande.” siger erhvervsminister Rasmus Jarlov.

Se også: Mobiltelefoner til erhverv

 

Søger forgæves IT-specialister

Den hastige, digitale udvikling øger behovet for, at virksomhederne er omstillingsparate og konkurrencedygtige. Investering i digitale teknologier, forretningsmodeller og kompetencer er med til at ruste virksomhederne til fremtiden.

Virksomhederne udfordres dog af mangel på digitale kompetencer. Danmark har relativt færre IT-specialister end de lande, vi normalt sammenligner os med. Det gælder også for befolkningens digitale kompetencer, som ikke helt kan måle sig med vores nordiske naboers. Danske virksomheder er samtidig blandt dem, der oftest forgæves forsøger at rekruttere IT-specialister.

Se også: Nyheder om danske virksomheder