Så skete det: Telia og Telenor slår deres forretninger sammen

Telenor og Telia har i dag indgået en aftale om at slå de to danske virksomheder sammen i et fællesejet selskab, hvor hver part ejer 50 procent.

Så skete det: Telia og Telenor slår deres forretninger sammen

Konsolidering mellem Telia og Telenor:  Man har længe talt om, hvornår der ville ske enten et opkøb eller en konsolidering på det danske telemarked. Og nu er det så sket med konsolidering mellem Telia og Telenor. Det lå lidt i kortene, at det ville ske, efter at Telia og Telenor annoncerede, at de ville, og nu også har gjort det, slå deres netværk sammen.

De danske operatører har gennem de seneste år været udsat for et pres på både omsætning og indtjening, hvilket har medført et begrænset råderum for investeringer og innovation. Telenor og Telia har siden 2012 haft et fælles mobilnetværk i Danmark, og de to parter er nu blevet enige om, at et samlet og uafhængigt selskab er den optimale løsning for at udnytte synergieffekterne og skabe værdi.

Telia: Naturligt skridt

”Det er et naturligt og nødvendigt skridt at etablere et fælles selskab sammen med Telenor, hvor vi bygger videre på vores eksisterende netværkssamarbejde. Ved at slå vores kræfter sammen kan vi sikre fortsatte investeringer i Danmark – ikke blot til glæde for de danske telekunder, men også for det danske samfund som helhed,” siger Robert Andersen, Executive Vice President og chef for region Europa i TeliaSonera.

Telenor og TeliaSoneras nye selskab i Danmark vil have en fælles mobil kundebase på cirka 3,5 mio. kunder. Tilsammen har de to selskaber en markedsandel på 40 procent af mobilmarkedet, en omsætning på mere end 9 milliarder kroner og det de selv kalder for ”et signifikant synergipotentiale”.

Se de 20 mest populære mobilabonnementer i Danmark

Sparer 800 millioner om året

Sammenlægningen af de to selskaber forventes at skabe synergieffekter for mere end 800 millioner kroner om året med fuld effekt fra 2019. De største synergieffekter forventes inden for distribution, salg og marketing, kundeservice, administration samt netværk og it. Selve sammenlægningen af de to selskaber forventes at koste 800 millioner kroner.

“Konkurrencen i Danmark er intens, og vi ser et fortsat pres på omsætning og indtjening, så en konsolidering var den eneste løsning. Ved at slå Telenor og Telias aktiver og kundebaser i Danmark sammen skaber vi en robust operatør, der kan tilbyde kunderne fremragende mobilnet med en god brugeroplevelse,“ siger Kjell-Morten Johnsen, Executive Vice President og chef for Telenor Region Europa.

Fordele for kunderne

Sammenlægningen af Telia og Telenor vil betyde butikker og kunderne skulle også få en bedre netværksoplevelse.

Derudover vil det fællesejede selskab være bedre i stand til at investere i nye tjenester. Ved at slå de to selskabers bredbåndstjenester sammen, vil der desuden skabes en bedre bredbåndsleverandør for såvel privat- som erhvervskunder.

Selskabsstruktur

Bestyrelsen i det nye selskab vil være ligeligt repræsenteret af Telenor og Telia. Bestyrelsen vil have syv medlemmer, hvor hvert selskab udpeger tre medlemmer, og hvor bestyrelsesformanden vil blive valgt enstemmigt af de to parter i fællesskab.

Rekrutteringsprocessen for at finde en adm. direktør for det nye selskab starter snarest, og det forventes, at en ny direktør vil være på plads i god tid før gennemførelsen af handlen.

Værdifastsættelse

Telenor og Telia er enige om, at værdien af deres respektive selskaber er næsten ens, og dermed er aftalen baseret på ligeligt ejerskab. Forskellen i nettogæld og forskelle i arbejdskapital fra underskrift til gennemførelse af handlen vil blive afviklet ved kontant betaling.

Telenor og Telia er enige om alle centrale betingelser i aftalen, men inden den kan falde helt på plads, skal aftalen godkendes af EU Kommissionen. Parterne forventer EU-godkendelse og gennemførelse af handlen i løbet af 2015. Selskaberne vil fortsætte med at være uafhængige og vil operere selvstændigt frem til gennemførelsen af aftalen.

Mere nyt om emnet

Siden redaktionen publicerede artiklen er der kommet nyt i sagen. Steen Jørgensen fandt det relevant at følge op på temaet. 2/12/2014 tunede vi igen ind på emnet med et indlæg omkring Telia Soneras køb af norske Tele2 stoppet – Fortsættelsen om emnet kan læses her. Seneste nyheder om Telia findes her..