66 procent af danskerne: Mobilen gør os mere sociale

Når vi sidder med blikket stirrende stift ned i mobilen under familiefesten, så er det ikke fordi vi er asociale - tværtimod mener vi selv.

66 procent af danskerne: Mobilen gør os mere sociale

Mobiltelefonen er blevet et vigtigt redskab for os på mange måder og stik modsat det billede, man normalt får af folk, der konstant kigger på deres mobiltelefon, så føler de fleste, at mobiltelefonen faktisk gør dem mere sociale.

Hele 66 % af danskerne svarer således i en undersøgelse fra Cint, at de bliver mere sociale med en smartphone, og 67 % svarer, at de ville føle panik, hvis de glemte eller mistede deres telefon.

Halvdelen af danskerne (50 %) svarer, at de tjekker deres telefon to gange i timen eller mere. Det er især blandt de unge (16 – 24-årige), at telefonen får ekstra opmærksomhed. Her svarer cirka hver tredje (30 %), at de tjekker telefonen mere end seks gange i timen.

Se guide: Billig pris på populære mobiltelefoner

 

De ældre føler sig mere sociale med en smartphone

Selvom de unge tjekker deres telefon oftest, er det faktisk ikke denne gruppe danskere, som ser mest positivt på den mobile teknologi. 81 procent af folk over 55 år svarer, at telefonen bliver set som et værktøj til at skabe kontakt med omverdenen og at deres mobil gør dem mere sociale.

Psykolog Sanne Linke Møller forklarer, at apps som Facebook betyder, at den ældre generation har fået en ny mulighed for at være tættere på fx børnebørnenes dagligdag, hvilket kan være svaret på, hvorfor ældre synes, at telefonen gør dem mere sociale.

”Bedsteforældregenerationen har jo nærmest overtaget Facebook, og det er nok en del af årsagen til, at de ser telefonen som et godt redskab til at holde kontakten vedlige. Til gengæld har de ikke samme afhængighed af at være på konstant, som vi kan se en tendens til, hos den yngre generation,” fortæller hun.

Se også: Billig mobilabonnement