Telenor og TDC: Nyt teleforlig skaber ro og bedre vilkår for 5G udrulning

Det nye teleforlig bliver taget godt i mod af Telenor og TDC, da det giver bedre vilkår for private investeringer i 5G-netværk, men de savner klare krav til kommunerne om masteleje.

Telenor og TDC: Nyt teleforlig skaber ro og bedre vilkår for 5G udrulning

Energi-, forsynings- og klimaminister Lars Christian Lilleholt (V) har fremlagt et nyt teleforlig sammen med et bredt flertal af Folketingets partier og både Telenor og TDC er positivt stemte over for teleforliget, da man politisk har valgt at forpligte sig på at sikre de bedste rammer for fremtidige investeringer i telesektoren.

 

Telenor og TDC: Positivt med klare rammer for investering i netværk

Jesper Hansen, administrerende direktør i Telenor Danmark, forklarer, at han er glad for, at hele Folketinget anerkender, at det fremover er markedet og efterspørgslen, der skal drive udrulningen og investeringerne i nye teknologier og hna kalder det positivt, at man politisk forpligter sig til at sikre klare og enkle rammer og sænke barrierene for private investeringer.

“Dét er der et markant behov for i de kommende år, hvor udrulningen af nye teknologier som 5G og IoT får stor betydning for den samfunds- og erhvervsmæssige udvikling. Dét vil kræve store og langsigtede investeringer, og jeg håber meget, at vi også vil se de flotte ord og målsætninger omsat til handling,” uddyber Jesper Hansen.

Koncerndirektør i TDC Group, Jens Aaløse, beskriver det brede teleforlig som “positivt”: “Det skaber i sig selv ro og forudsigelighed, hvilket er helt afgørende for de store investeringer, som TDC planlægger de kommende år”, slår Jens Aaløse fast.

Jens Aaløse vurderer lige som Jesper Hansen, at det er det eneste rigtige, at markedsbaseret udrulning og teknologineutral regulering er fastholdt som bærende principper i teleforliget.

Savner forpligtende målsætninger for lav masteleje

Jens Aalsøe kommenterer videre, at det er vigtigt, at der nu skabes helt klare rammer for, hvordan kommunerne kan agere på teleområdet, da det vil fjerne den usikkerhed, der har været på området de senere år.

Jesper Hansen er særligt glad for, at hensynet til at sikre udrulning af 5G spiller en markant rolle i politikernes visioner for fremtidens telepolitik, men også han kræver klarere beskrivelse ag, hvad man kan kræve af for eksempel kommunerne og  han savner forpligtende målsætninger for for eksempel at sikre lav masteleje:

“5G er fremtidens trådløse teknologi, og derfor er det helt rigtigt, når det fremhæves i forliget, at kommunerne har et centralt ansvar for at sikre nem og billig udrulning. Men med det høje fokus på 5G er det bemærkelsesværdigt, hvor få konkrete og forpligtende målsætninger der er for at sikre smidig sagsbehandling og lav masteleje. I forliget savner jeg konkret handling og en beskrivelse af, hvad staten vil gøre, og hvad man f.eks. vil kræve af kommunerne,” lyder det fra Jesper Hansen.

Se også: Teleselskaber med bedste netværk

 

Teleforliget burde have omfattet lige adgang til alle netværk

Jens Aalsøe udtrykker dog skuffelse over, at der i teleforliget ikke er formuleret en direkte målsætning om at sikre åben og lige adgang til alle telenetværk i Danmark. “Det ville have været til gavn for konkurrencen på telemarkedet at sikre åbning af de lukkede net”, forklarer TDC-direktøren.

Se også: Nyheder om teleforlig