Virksomheder bør investere mere i hjemmekontorer

COVID-19-pandemien har ført til stigende hjemmearbejde og mange ansatte ønsker nu virksomheder øger investering i hjemmekonterer.

Virksomheder bør investere mere i hjemmekontorer

I rapporten “The Rise of the Hybrid Workplace” svarer 1.569 kontoransatte, hvor af de fleste skulle være ledere og ansvarlige indenfor IT, hvordan COVID-19 har påvirket deres måde at arbejde på i deres virksomhed og hvilke konsekvenser, coronakrisen vil have fremadrettet.

Ansatte vil arbejde mere hjemmefra i fremtiden

Undersøgelsen viser, at folk ser ud til at have fået lyst til at arbejde hjemmefra. Over halvdelen af de adspurgte svarer, at de fremover vil arbejde på hjemmekontoret mindst otte dage om måneden. Samtidig svarer 64 procent, at de forventer en større arbejdsfleksibilitet, der passer bedre til hjemmearbejde og fleksible arbejdstider.

Rapporten hæfter sig ved, at det er noget, som mange ledere bør have in mente, når de skal organisere deres teams og investerer i ny teknologi.

Se også: Billig telefoni til virksomheder

Behov for investeringer i hjemmekontorer

Og der ser ud til at være behov for øget investering i hjemmekontorer fra virksomhedernes side. Under pandemien har mange medarbejdere, der arbejder hjemme, oplevet problemer med at arbejde på deres bærbare PC (34 procent). 27 procent har oplevet udfordringer ved samarbejde.

57 procent efterspørger en smartere måde at samarbejde på, bl.a. ved at udnytte teknologi der kan forbedre arbejdsmiljøet og mødeproduktiviteten.

Af andre tal, der er værd at hæfte sig ved, er, at 66 procent af de adspurgte i undersøgelsen forventer at bruge video oftere til at kommunikere på. 30 procent forventer at anvende flere videoenheder og 57 procent anmoder om teknologi, der automatisk kan identificere brugere.

Se også: Hjemmekontor kræver øget fokus på 5G

Stiller nye krav til ledere

Samtidig konkluderes det også i rapporten, at det vil kræve en ny type lederskab med ekstra opmærksomhed på personlig feedback og “digitale” kaffemøder, når denne form for hybrid arbejdsstyrke tager til.

Ledere skal vænne sig til en mere inkluderende mødekultur med både fysiske og virtuelle deltagere, samt understøtte øget arbejdsfleksibilitet og optimere fjernsamarbejde.

Se også: Nyheder om hjemmearbejde

Efterfølgende om temaet

Siden vi publicerede denne artikel er der kommet nyt i sagen. Steen Jørgensen har bragt sagen videre. 20/10/2020 tunede vi igen ind på emnet med en artikel om Danske Aguardio og Telia vil sikre kortere brusebade med IoT – Klik her. Redaktionen dækker emnet fortløbende. Se seneste nyt her.