TDC taber kampen om mobil data

Nyeste tal fra Telestatistikken viser, at TDC taber terræn på datatrafik via smartphones og dongles.

TDC taber kampen om mobil data

Telestatistikken for 2. halvår 2012 er netop offentliggjort og her er det mest interessante måske, hvordan udviklingen er gået for mobil dataforbrug.

Samlet er forbruget i Danmark det sidste års tid steget med 171,5 procent, når det gælder dataforbruget for smartphones. Den største stigning blandt de fire store operatører herhjemme fremstår Telenor til at have med en stigning på hele 282,7 procent, mens Telia kommer ind på andenpladsen med 206,8 procent.

Her er det dog værd at hæfte sig ved den note, som er hæftet ved et af de mange Excel-ark, som Telestatistikken for 2. halvår består af. Datatrafikken for det Telenor-ejede CBB er nemlig talt med i Telenors samlede trafik for 2. halvår. Vi har ikke kunnet få svar på, hvorfor CBB’s datatrafik er medregnet her og slet ikke fremgår som selvstændigt tal.

TDC har 163,9 procent stigning på data på mobilen, mens 3 oplever en stigning på 105,9 procent. Selvom det er imponerende tal, som især Telenor og Telia kan bryste sig med, så hænger det selvfølgelig også sammen med, at kunderne hos begge operatører for et år siden brugte betydeligt mindre data end kunderne hos for eksempel 3.

Telia har dog i dag 26,4 procent af dette marked, mens Telenor (medregnet CBB’s tal) har 24,2 procent af markedet, mens 3 står for 22,6 procent af markedet. TDC står kun for 12,3 procent af dataforbruget på smartphones.

Selvom 3 procentmæssigt oplever større fald end TDC, så ryger der langt mere datatrafik gennem 3’s netværk sammenlignet med TDC.

Du kan se tallene for udviklingen for dataforbruget på smartphones herunder.

data smartphone

Vi har Galaxy S4 – se unboxing her

Når det gælder datatrafikken via dongles, fordeler det sig således sammenlignet med for et år siden:

Telia – stigning på 76,6 procent

Telenor – stigning på 39 procent (med CBBs tal indregnet)

3 – stigning på 16,9 procent

TDC – fald på 11,2 procent

Når det gælder markedsandele for dataforbruget via dongles, dominerer 3 dog stadig, trods en lavere stigning end konkurrenterne. 3 har således 47,1 procent af dette marked, Telia 25,8 procent, Telenor 16 procent (med CBBs tal indregnet) og TDC 7,7 procent.

Du kan se tallene for udviklingen for dataforbruget via dongles herunder.

data dongles

Sagens videre forløb

Næste artikel om temaet er også interessant. Redaktionen kunne ikke lade være. 18/12/2012 blev sagen bragt videre med et indlæg om Telenors 4G-planer udskudt til marts – for kundernes skyld – Følg den videre histore her. Læs også seneste nyt om temaet her..