Uafhængig forskningsenhed efter syv års test: 5G udgør ingen fare for mennesker

Den uafhængige forskningsenhed The International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection (ICNIRP) kommer efter syv års test frem til, at 5G ikke er farligt for mennesker.

Uafhængig forskningsenhed efter syv års test: 5G udgør ingen fare for mennesker

Efter en syv år lang undersøgelse af 5G-teknologierne er The International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection (ICNIRP) kommet frem til, at de ikke udgør nogen risiko for menneskers helbred.

Undersøgelsen ligger til grund for en opdatering af en række retningslinjer, der sidst blev opdateret i 1998. Man har nærstuderet 5G, AM- og DAB-radio, Wi-Fi, Bluetooth samt 3G- og 4G-telefoner.

 

Efter syv års test: 5g udgør ingen fare for mennesker

I en udtalelse i forbindelse med offentliggørelsen af resultaterne har kommissionsmedlem Eric van Rongen sagt, at det vigtigste resultat fra undersøgelsen er, at 5G-teknologierne ikke kan udgøre nogen fare, så længe man følger de retningslinjer, INCIRP er kommet frem til.

Han siger desuden, at de nye retningslinjer er mere passende i dag, da de gamle fra 1998 i mange tilfælde var lige lovlig konservative.

Retningslinjerne er baseret på forskningsrapporter, der er lavet til WHO, EU Kommissionen, nationale ekspertgrupper samt kontinuerlig gennemgang af ny forskning. Det har ifølge Van Rongen givet retningslinjer, der især, når det gælder højere frekvenser over 6 GHz, på en bedre og mere detaljeret måde vejleder. Det er vigtigt for 5G samt for kommende teknologier, der benytter disse højere frekvenser.

Se også: Mobildækning og netværk

 

Strammer restriktioner for frekvenser over 6 Ghz

INCIRP har sat rammerne for restriktioner for frekvenser over 6 GHz. Her anbefaler de blandt andet, at man kun i begrænset omfang udsætter hele kroppen for stråling, samt kun udsætte mindre dele af kroppen for stråling i seks minutter eller mindre, samt at man sænker maksimumsgrænsen for tilladt udsættelse for stråling for mindre dele af kroppen.

Mobilindustriens sammenslutning, GSMA, har om de opdaterede retningslinjer sagt, at de giver et højt niveau af beskyttelse med grænser, der er langt under de grænseværdier, der er sat for alle radiofrekvenser fra 2G til 5G.

Se også: Mobilstråling fra mobiltelefoner

 

5G stråling ligger lagt under opdaterede max-niveauer

Retningslinjerne får ingen betydning for udrulningen af 5G-nettet verden over, idet de målinger, der foretages nu, viser, at den totale stråling fra alle 5G-signaler ligger på lignende niveau som de eksisterende mobile netværk og langt under de opdaterede retningslinjer- det vil sige, at de ligger langt under de anbefalede max-niveauer.

Det var også lignende resultat fra en omfattende engelsk undersøgelse af 5G-netværk, hvor resultatet konkluderede, at 5G stråling ligger 200 gange under anbefalet max-niveau og derfor ikke er farlig for mennesker.

Se også: Nyheder om 5G