spalsh drone vand pris

EU godkender fælles EU-regler for dronesikkerhed – skal skabe bedre vilkår for branchen

EU har nu godkendt nye fælles EU-regler, der skal gøre det sikkert at anvende droner og som opdaterer reglerne for luftfartssikkerhed. Aftalen, der blev indgået mellem Rådets og Parlamentets forhandlere i november 2017, fokuserer på fælles EU-principper for droner og droneoperatører.

  • Artiklen fortsættes under annoncen:

 

  • Artiklen fortsættes under annoncen:

Fælles EU-regler for dronesikkerhed giver bedre vilkår for droneproducenter

Reglerne opstiller et fælles niveau for sikkerhed og giver operatører og producenter den viden, der er nødvendig for at kunne udvikle deres produkter og tjenester.

I dag hører de fleste droner under forskellige nationale lovgivninger, hvilket hæmmer markedsudviklingen, lyder det i en pressemeddelelse fra EU, men med fælles EU-regler, kan droneproducenterne i langt højere grad sikre sig, at der produkter lettere og hurtigere kan komme bredt ud på markedet.

Se også: Priser på droner

 

Nye EU-regler for dronesikkerhed

Ifølge de nye regler skal droner i større grad sikre, så de er uden for fare for mennesker. Ud fra en risikovurdering, der tager højde for f.eks. dronens vægt og betjeningsområde, skal en drone udstyres med ekstra funktioner som f.eks. mulighed for automatisk landing i tilfælde, hvor operatøren mister kontakten og der skal være systemer til forebyggelse af kollisioner.

Droneoperatører skal kende til alle de regler, der gælder for dem, og skal kunne betjene en drone sikkert uden fare for mennesker eller andre brugere af luftrummet. Det medfører, at nogle droneoperatører vil skulle gennemgå træning, før de kan betjene en drone.

Droneoperatører skal samtidig opføres i nationale registre, ligesom deres droner skal ID-mærkes. Dette gælder dog ikke for operatører, som betjener de mindste droner.

Se også: Hvor må man flyve med droner?

 

Arbejder nu på klarere principper

Regler er dog ikke helt på plads endnu, men nu den kommende tid skal EU-Kommissionen udarbejde mere detaljerede EU-regler for dronesikkerhed, blandt andet om maksimumværdier og afstandsgrænser for droneflyvninger.

Kommissionen skal også præcisere, hvilke droner der behøver certificering, ud fra de risici, der er forbundet med brugen af dem. Reglerne skal også præcisere, hvilke operatører der skal gennemgå yderligere træning og registreres, samt hvilke droner der skal have ekstra sikkerhedsudstyr installeret.

Se også: Nyheder om droner