6 måneders fængsel for at tage billeder af andre

Tager du billeder af andre i De Forenede Arabiske Emirater uden deres tilladelse, kan du blive straffet med fængsel og kæmpe bøde.

6 måneders fængsel for at tage billeder af andre

Fra den 2. januar næste år vil det være en forbrydelse at tage billeder på offentlige steder af personer, som ikke har givet tilladelse til det, i De Forenede Arabiske Emirater. Det er en af de vigtigste ændringer i landets nye lov om cyberkriminalitet.

I dag er det ikke tilladt på private område og fra 2. januar 2022 er det heller ikke lovligt at gøre på et offentligt sted.

Fængselstraf og bøde for at tage billeder af andre uden samtykke

En person, der tager billeder af andre på offentlige eller private steder og krænker en persons eller families privatliv uden deres tilladelse, skal fængsles i seks måneder og idømmes en bøde på mellem 270.000 og 900.000 kroner.

Det er ikke forbudt at tage billeder på offentlige steder, men man skal huske at beskytte andres privatliv, mens man tager billeder, lyder det om lovgivningen.

Den ændrede lov om cyberkriminalitet i De Forenede Arabiske Emirater vil give større beskyttelse til borgere og indbyggere i den voksende digitale æra.

Den nye lov, der træder i kraft fra den 2. januar 2022, indeholder strengere straffe for visse forbrydelser såsom beskadigelse af banksystemer, medier, sundhedssektoren og videnskabssektoren.

Se også:

Beskyttelsen af samfundet mod onlineforbrydelser

Det nye føderale lovdekret nr. 34 af 2021 har indført store ændringer af den føderale lov nr. 5 af 2012, loven om cyberkriminalitet, der dækker forbrydelser begået online. Loven har til formål at forbedre beskyttelsen af samfundet mod onlineforbrydelser, der begås ved hjælp af netværk og informationsteknologiske platforme, beskytte offentlige websteder og databaser og bekæmpe spredning af rygter og vildledende eller falske nyheder.

Den nye lov beskytter internetbrugere mod elektronisk svindel og beskytter privatlivets fred og personlige rettigheder. Den giver domstolene beføjelser til at konfiskere udstyr, software, indhold eller andre midler, der anvendes i forbindelse med kriminalitet.

I lovens artikel 5 hedder det, at enhver, der forsætligt beskadiger, suspenderer eller standser en regeringsenheds eller en vigtig facilitets websted, kan idømmes fængsel og bøder.

Se også: Alt du skal vide om IT- og cybersikkerhed

Kan blokere for alle websites der overtræder loven

Den nye lov er i tråd med de store lovgivningsreformer, som landet har bebudet for de næste 50 år.

Ændringerne af loven om cyberkriminalitet bemyndiger De Forenede Arabiske Emiraters statsadvokat til at udstede en sag om at blokere et websted eller en platform, der overtræder loven eller begår en cyberkriminalitet rettet mod De Forenede Arabiske Emirater – også selv om platformen er baseret uden for De Forenede Arabiske Emirater.

Se også: Nyheder om cyberkriminalitet