EU vælger WiFi til opkoblede biler

EU mener, at opkoblede biler skal have wifi som foretrukne standard og dermed er billejren i EU delt op i to - der er nemlig andre der foretrækker 5G.

EU vælger WiFi til opkoblede biler

EU Kommissionen har valgt WiFi frem for 5G som standard for internetopkoblede biler i Europa. Dermed har Kommissionen også valgt Volkswagons side, mens BMW, Qualcomm med flere står med en lang næse på den anden side.

 

Trådløse biler med wifi eller 5G

Embedsmændene fra EU er i gang med at sætte benchmark for internetopkoblede biler, hvilket har delt industrien i to lejre – en for WiFi og en for 5G. På WiFi-siden finder vi blandt andet Renault, NXP, Toyota, Autotalks og Kapsch TrafficCom, mens blandt andet Daimler, Ford, PSA Group, Ericsson, Huawei, Deutsche Telekom, Intel, Samsung og Qualcomm hellere vil have 5G.

Med 5G kommer et større udbud af applikationer inden for underholdning, trafikdata og generel navigation, idet standarden kører i både biler og de enheder, der er i nærheden. EU Kommissionen foretrækker dog stadig WiFi med det hovedargument, at WiFi allerede er udbredt og giver bedre sikkerhed.

Se også: Priser på opkoblede enheder

 

 

Kritiske røster mod EUs beslutning

De kritiske røster mod EUs beslutning mener, at det er urealistisk at kræve, at nye teknologier skal modificeres, så de bliver kompatible med ældre teknologier, og at den måde at tænke på bremsser udviklingen.

5GAA har forklaret sin holdning på denne måde: ”Teksten, der lige nu bliver foreslået af Kommissionen, sikrer ikke lige vilkår for eksisterende teknikker… ved at indføre diskriminerende interoperabilitet og kompatibilitetskrav mod nyere teknologier.”

Chef for telelobbygruppen ETNO, Lise Fuhr, er heller ikke tilfreds med Europas Kommissionens beslutning. Hun mener ikke, EU kan bestemme sig for en enkelt teknologi, og at det nu er op til hvert land selv at bringe 4G eller 5G på banen igen for at sikre sund konkurrence og et højt sikkerhedsniveau.

Det er endnu ikke offentliggjort, hvornår Europarådet skal træffe den endelige beslutning. Skal den falde anderledes ud, vil opinionssiden være nødt til at skaffe et flertal der.

Se også: Nyheder om selvkørende biler

Det sidste nye i sagen

Siden redaktionen kørte denne nyhed er der kommer nyt i sagen. katrine gik et skridt videre. 3/5/2019 fortsatte vi fortællingen med en artikel omkring temaet Apple er tilfreds med forlig med Qualcomm – Læs videre her. Se også seneste nyt om tematikken her..