Flere og flere bliver bekymrede for svindel på webshops

En frisk analyse fra Dansk Erhverv viser en voldsomt tiltagende bekymring for svindel i onlinebutikker blandt de danske forbrugere.

Flere og flere bliver bekymrede for svindel på webshops

Rigtig mange danskere handler på nettet og den enkelte dansker handler mere og mere på nettet. Mens mange af os føler os trygge ved at handle på velrenommerede webshops som dem, der bærer e-mærket, viser tallene, at forbrugernes frygt for online-svindel ved handel stiger

Det skyldes flere faktorer.

En af hovedårsagerne er den øgede opmærksomhed omkring problemet i de seneste år. Organisationer og myndigheder har intensiveret deres kommunikation om truslen fra både svindel-webshops og phishing.

Se også: IT-sikkerhed vigtigere end nogensinde

Online-svindel bliver mere og mere raffineret

Desuden er svindel blevet mere avanceret og raffineret. Vi er langt fra tiden, hvor folk primært associerede svindel med simple Nigeria-mails.

Svindlerne har nu adgang til avanceret teknologi som AI, hvilket gør svindlen mere sofistikeret og vanskeligere at opdage. Dette har resulteret i en nedgang i tilliden til, at forbrugerne kan spotte svindlen, hvilket igen har øget bekymringen.

Se også: Hackerangreb mod dansk el-, vand- og varmeanlæg

42 procent frygter at blive svindlet online

Undersøgelsen viser, at 42 procent af forbrugerne er bekymrede for at blive svindlet. Det er en markant stigning fra de 34 procent i 2021.

Selvom kun 17 procent rent faktisk er blevet ofre for svindel, afspejler dette en generel følelse af usikkerhed.

Se også: Sikker shopping af telefoner online

Kunderne stopper hurtigere med en handel hvis de er utrygge

Uanset om bekymringen er overdreven eller ej, er det vigtigt at tage den alvorligt. Undersøgelser viser, at potentielle kunder hurtigt opgiver en handel, hvis de føler sig usikre. Dette betyder, at forbrugerne generelt er blevet mere forsigtige og usikre, hvilket påvirker handelsmønstre på tværs af forskellige segmenter.

Der er dog håb. Undersøgelsen peger på, at forbrugerne er parate til at træffe kloge valg, når de står over for tvivl om en webshops troværdighed. De søger efter anmeldelser, tjekker for e-mærket og er ikke bange for at afbryde en handel, hvis noget virker mistænkeligt.

Se også: Nyheder om online-svindel