ICNIRP opdaterer grænseværdier for mobilstråling

ICNIRP, der definerer grænserne for mobilstråling, har opdateret grænseværdier med mere præcise beskrivelser - der er stadig ingen grund til at være bekymret.

ICNIRP opdaterer grænseværdier for mobilstråling

Med udrulningen af 5G bliver grænseværdierne for, hvor meget stråling master og telefoner må udsende, opdateret af International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection (ICNIRP), der er en uafhængig ekspert-organisation, der sætter de retningslinjer, som teleselskaber og mobilproducenter følger for mobilstråling.

 

Mere præcise beskrivelser af grænseværdier for mobilstråling

ICNIRP strammer som sådan ikke reglerne, men kommer med nogle mere præcise beskrivelser af grænseværdierne.

Eric van Rongen, der er formand for ICNIRP, forklarer, at de gennem de sidste to årtier ikke har fundet videnskabelig bevis for, at mobilstråling gør mennesker syge. Meget store mængder mobilstråling kan irritere huden, men så er der tale om grænseværdier, der er langt højere end tilladt. En ny undersøgelse af mobilstråling i 5G-nettene i England viser, at mobilstrålingen er op mod 200 gange under den tilladte strålingværdi, så der vil med andre ord være tale om teoretiske tilfælde, hvor mobilstrålingen kan blive så høj, at den kan irritere huden.

Det, der dermed sker med retningslinjerne er, at de er blevet mere detaljerede, da ICNIRP er blevet bedre til at måle strålingen og dens effekter. De kommer derfor mere flere forskellige værdier for, hvor meget stråling der kan tillades mod forskellige dele af kroppen.

Se også: Teleselskaber med bedste mobildækning

 

Tidsperiode definerer også mængden af stråling

ICNIRP tager også højde for, hvor lang tid man er udsat for strålingen. Er det kun kort tid, kan kroppen tåle en højere mængde stråling, mens udsættelse for stråling over længere tid får lavere maksimal værdi. Lang tid defineres som seks minutter eller mere.

Det understreges dog, at der arbejdes ud fra en forsigtighedsprincip, så man kan sagtens tale i mobil i længere tid end seks minutter med mobilen mod øret.

Se også: Nyheder om mobilstråling