Kan robotter og mennesker arbejde sammen? Dansk projekt undersøger

Robotter og mennesker skal arbejde sammen om at bygge en bil i dansk undersøgelse og forskningsprojekt om tillid og samarbejde.

Kan robotter og mennesker arbejde sammen? Dansk projekt undersøger

Kan mennesker samarbejde med robotter om at bygge en rumraket eller sportsvogn? Det er et spørgsmål om tillid, mener forskere på Aalborg Universitet (AAU), der forsker i menneske-robot-relationer.

Overvurdering eller mistro til robotter fører til ineffektivitet

Forskningen fra Aalborg Universitet viser, at vi kan have både for meget og for lidt tillid til robotter. Når vi har for meget tillid, kan der opstå fejl og i værste fald fatale ulykker, som man har set med selvkørende biler, hvor føreren stolede på, at bilen klarer det hele. Hvis der er for lidt tillid, så gør mennesker det hele, og så bliver robotten overflødig. mens de undervejs undersøger samarbejdet og tilliden mellem robot og menneske.

“For at få et ideelt samarbejde er det nødvendigt, at mennesket ikke overvurderer robottens evner eller har “overtillid” til robotten. Samtidig skal mennesket ikke mistro robotten. Begge ekstremer fører til ineffektivitet i samarbejdet og i nogle tilfælde ulykker”, forklarer Matthias Rehm, der forsker i menneske-robot-interaktion på Institut for Arkitektur, Design og Medieteknologi på Aalborg Universitet.

Se også: Priser på teknologi

Uventet robotadfærd fører til mistillid

At skrue på hastigheden er en måde at manipulere med tilliden til robotterne. Derfor har forskerne blandt andet testet, hvad der sker, når man sætter en industrirobot til uventet at ændre hastighed. De satte mennesker og robotter til at samarbejde om en enkel opgave. Her kunne de måle på menneske-kollegaens hud, at der skete en stressreaktion, når robotten pludselig opførte sig uventet.

Folk fortalte efter forsøget, at deres tillid til robotten faldt markant pga. den uventede robotadfærd.

Men tillid kan ændre sig over tid, og det er vigtigt at holde øje med hele processen i samarbejdet mellem robot og menneske, så robotten tilpasser sig til den måde, folk arbejder på. Det gælder både i produktioner, som for eksempel på slagterier og indenfor sundhedspleje og handel, og andre sammenhænge hvor robotteknologi vinder frem.

robotter og mennesker arbejde sammen 2

Se også: Find smarte telefoner

Danske robotforskere med i internationalt projekt

De danske robotforskere er også involveret i et nyt stort internationalt projekt, der kaldes for Drapebot. Her skal mennesker samarbejde med robotter om at væve med kulfibre – bl.a. til en racerbil.

Et vigtigt aspekt af samarbejdet er tillid fra den menneskelige medarbejder til robotterne, og det skal AAU-forskerne undersøge.

“Vi vil gerne have mennesker til at samarbejde tæt med store industrirobotter. Det er aldrig gjort før. Vi har kun arbejdet med mindre robotter, hvor det værste, der kunne ske var, at man fik et blåt mærke, hvis noget gik galt. Men en stor industrirobot kan potentielt slå folk i gulvet. Her bliver tillid det lige efter sikkerhed. Arbejderne på for eksempel en bilfabrik skal kunne stole på, at robotkollegaen gør det, den er sat til. Og vil de det? Det håber vi at finde ud af”, fortæller Matthias Rehm.

Se også: Nyheder om teknologi og robotter