Kunstig intelligens kan få stor betydning for Danmarks økonomi

Nu viser ny stor rapport, at Danmark kan blive 35 milliarder kroner rigere hvert år ved at satse langt mere ambitiøst på kunstig intelligens og forskning i teknologien.

Kunstig intelligens kan få stor betydning for Danmarks økonomi

En massiv indsats i de kommende år med ambitiøse og målrettede investeringer i kunstig intelligens kan gøre Danmark markant rigere. Det er i hvert fald en af hovedkonklusionerne i en ny rapport om kunstig intelligens i Danmark, som Innovationsfonden og McKinsey & Co. står bag.

 

Dansk økonomi kan vokse med 35 milliarder årligt takket være kunstig intelligens

Og det er ikke håndører vi taler om. Rapporten viser, at dansk økonomi kan vokse med 35 milliarder kroner årligt frem mod 2030 – det vil sige en samlet vækst på 350 milliarder kroner i perioden. Det skulle samtidig betyde 9 milliarder kroner ekstra om året til velfærd og offentlig service i Danmark.

De enorme potentielle økonomiske gevinster skyldes især, at kunstig intelligens kan gøre Danmark langt mere produktivt. Det gælder både virksomheder i den private sektor og hele den offentlige sektor som for eksempel sundhedsvæsenet.

Derudover kan øget fokus på kunstig intelligens hjælpe både staten og erhvervslivet med at blive mere innovative og opfinde nye produkter og løsninger, bl.a. ved at gøre analyse af ekstremt store mængder data hurtigere, billigere og nemmere.

Se også: De billigste bredbåndsabonnementer

 

AI kan løse klimakriser og andre store samfundsudfordringer

Samtidig vurderes det også, at kunstig intelligens får en nøglerolle i løsningen af vores største samfundsudfordringer som eksempelvis klimakrisen.

“Kunstig intelligens er allerede en integreret del af vores liv og vores samfund. På globalt plan investeres der uanede summer i teknologien. I Danmark har vi allerede nogle styrkepositioner inden for kunstig intelligens, der giver os forudsætningen for at blive en del af det globale førerfelt. Men det kræver en meget ambitiøs og langsigtet indsats. Til gengæld er de potentielle økonomiske gevinster enorme – både for samfundet, den fælles velfærd og vores daglige liv”, siger Innovationsfondens konstituerede direktør, Tore Duvold.

Se også: Find mobiltelefoner med bedst brugerflade

Kræver målrettet og meget ambitiøs plan

For at Danmark skal kunne høste frugterne af AI, så er der behov for en målrettet og meget ambitiøst indsats, hvis Danmark skal få del i de store gevinster, lyder det i rapporten.

Det handler især at om investere – både fra offentlig og privat hold – mere i forskning i kunstig intelligens, ligesom det danske arbejdsmarked og erhvervsliv kan gøre langt mere for at tilpasse sig og udnytte de muligheder, teknologien skaber.

Danmark skal samtidig blive bedre til at tiltrække arbejdskraft udefra samt til at opkvalificere og uddanne arbejdsstyrken. Som det ser ud nu, kan Danmark nemlig i 2030 komme til at mangle op mod 80.000 medarbejdere med de rette færdigheder og kompetencer inden for analyse, teknologisk udvikling og kunstig intelligens. Allerede i dag melder danske virksomheder om talentmangel på området.

“Vi er alle enige om, at Danmark skal leve af viden, uddannelse og forskning. Det gælder ikke mindst inden for kunstig intelligens, hvor vi kigger ind i et scenarie med stor mangel på folk med de rette kompetencer. Det er en klar barriere for, at Danmark kan få gavn af udviklingen inden for kunstig intelligens”, siger Tore Duvold.

Se også: Nyheder om kunstig intelligens