Er der forskel mellem mobiltilgængelighed og webtilgængelighed?

Tilgængelighed i online sammenhæng handler om at gøre internettet mere anvendeligt for folk med handicap eller funktionsnedsættelser.

Er der forskel mellem mobiltilgængelighed og webtilgængelighed?

Annoncørbetalt indhold: Når en hjemmeside har features såsom zoom-funktioner, oplæsning m.m., så skyldes det et fokus på tilgængelighed. Tilgængelighed i online sammenhæng handler om at gøre internettet mere anvendeligt for folk med handicap eller funktionsnedsættelser.

Derfor kan der findes forskellige former for tilgængelighed, alt efter om der er tale om mobil eller web. Selv om der er væsentlige forskelle imellem de to, er der også nævneværdige ligheder, som gør, at de overlapper.

Hvad betyder webtilgængelighed?

Når man taler om webtilgængelighed, taler man om at lægge visse rammer for internettet, så hjemmesider og webside indhold bliver lige tilgængeligt for alle. Det er, uanset om man har handicap eller ej. Ifølge den internationale sammenslutning World Wide Web Consortium (W3C) handler den form for tilgængelighed om, at hjemmesider og værktøjer skal designes, så folk med handicap kan bruge dem og dermed kan de interagere og bidrage til internettet.

Dermed skal der være features, som gør hjemmesiderne mere brugbare, uanset brugerens vaner og præferencer. Ergo er hjælp til webtilgængelighed lig med at hjælpe alle.

I de fleste tilfælde handler det om offentlige sider, hvor der skal være høj læsbarhed og god navigation. På den måde kan brugere tilgå vigtige dokumenter, så de ikke går glip af noget.

Hvad er mobiltilgængelighed?

I samme ombæring taler man også om tilgængelighed til mobiler. Mange med handicap og funktionsnedsættelser bruger også smartphones. Derfor handler mobiltilgængelighed om at forbedre brugbarheden på mobiler, smartphones og tablets.

Hvis der ikke er taget højde for mobiltilgængelighed, kan der opstå problemer, såsom at videoer og lyd ikke er tilgængelige. Det kan også være, at man ikke kan skrue ned for lysstyrken eller farver på en animation, hvilket kan være forstyrrende for nogle brugere.

Hvorfor er tilgængelighed vigtigt?

Når man ser på de to typer af tilgængelighed, er der forskelligheder. Det ene handler udelukkende om mobile enheder, mens den anden type drejer sig om hjemmesider. Men de to overlapper, eftersom at webtilgængelighed også omhandler hjemmesider, som man kan tilgå via sin smartphone. Og de to typer er lige vigtige.

Både i Danmark og på verdensplan er der mange, som lever med den ene eller anden form for handicap. Og der er gode grunde til, at der er blevet vedtaget lovgivning om webtilgængelighed for at hæve opmærksomheden, så virksomheder kan følge en guide til webtilgængelighed.

Ifølge statistikker bruger 70 procent af svagsynede en skærmlæser til at hjælpe dem med at læse tekster på deres mobiler. Når man ved, at det er værktøjer, der bliver brugt, er der væsentlige årsager til at fremhæve tilgængelighed.

Hjælp fra tilgængelighedsstandarder

I Danmark har vi en Webtilgængelighed lov, som stiller krav til myndigheder, om at de skal følge visse standarder for at sikre, at folk med handicap og funktionsnedsættelser har adgang til webstederne. Webtilgængelighedsloven gælder endnu ikke private, men det er ikke usandsynligt at

Webtilgængelighed for private virksomheder bliver til virkelighed. For lovene læner sig også op af internationale regler.

Ud over monitorering af webtilgængelighed udstikker organisationen W3C nemlig også retningslinjer for virksomheder. De kaldes for Web Content Accessibility Guidelines (WCAG), som hører under WAI, et initiativ for at fremme webtilgængelighed. Her bliver der beskrevet en række standarder, som virksomheder og myndigheder skal leve op til for at kunne gøre deres websteder så tilgængelige for alle som muligt.